Koloseum

25.07.2014 09:32

15-30 hráčů

Místnost

1-3 hodiny

Pomůcky: hrací lístky, tužka

 

Byla úplňková noc. Stál před koloseem a zdálo se mu, že ho z otevřených arkád kdosi pozoruje. Když se k arkádám trochu přiblížil, zřetelně viděl siluety postav. Jedna z nich ho oslovila. Všechno mu najednou připadalo jako poslední soud ...

V jídelně je vyznačen prostor (obdélník nebo elipsa) na jehož jedné vnější straně stojí hráči, na druhé pak rozhodčí. Do prostoru postupně vstupují hráči (po jednom) a ostatní je hodnotí nakolik je pro ně zajímavý. Hodnotí se kódem:

kód 1. - vím o tobě, že existuješ, ale příliš mě nezajímáš

kód 2. - jsi v pořadí, ale ještě nevím

kód 3. - zajímáš mne, chtěl bych se dovědět něco víc o tvých názorech i o tobě

U každého hráče se sčítají jednotlivé body, podle kterých se určí pořadí do dalšího kola.

Ve druhém kole se jednotliví hráči vyjadřují na určité téma (např. vypovídají o tom, které město na ně nejvíce zapůsobilo a proč). Po výpovědích všech hráčů každý rozdělí 15 lístečků mezi ostatní podle toho, jak se mu výpověď líbila (kritéria záleží na každém hráči). Každý lísteček má hodnotu jednoho bodu.

 

 Hodnotí se celkový počet dosažených bodů.