Kinetika

27.07.2014 09:52

náročné na zručnost a logické myšlení

lehce namáhavá

skupinky po 2 až 5

2-10 hodin

Pomůcky: dohodnuté pomůcky – např. nůž, sekerka, hřebík, balónek, petlahev, ...

 

Kinetika je věda o mechanickém stavu bodů a těles.

Úkolem je sestrojit mechanismus, u kterého je nutné docílit co nejdelší prodlevy mezi prvotním impulzem a propíchnutím balónku.

 

Hodnotí se použití pomůcek, originalita, doba po kterou mechanismus funguje, spolehlivost.