Kdo s kým - co dělali

06.08.2011 08:57

Hráči si sednou do kolečka a vezmou si papír a tužku. 

Každý napíše KDO: jakékoliv podstatné jméno, vlastní jméno, slovní spojení, věc, zvíře,... fantazii se meze nekladou. Přehne nápis dozadu a pošle ho po směru hodinových ručiček. 

Zprava mu přijde papír druhý, tentokrát napíše S KÝM: opět platí to samé jako u kdo. 

Opět pošle papír po směru hodinových ručiček a přijde mu další, na něj napíše CO DĚLALI: jakékoliv slušné sloveso. 

Na další papír napíše KDE: jakékoliv místo. 

Na další papír napíše KDY: To je jakýkoliv časový údaj. 

Poslední co, hráči napíší je PROČ: jakýkoli důvod. 

 

Důležité je, aby se na papír vešlo pod sebe 6 slov nebo slovních spojení. Hra je zakončena slavnostním přečtením.