Kafe

09.06.2013 09:06

Hráči se rozdělí na dvě přibližně stejně silná družstva. Jedno družstvo se připraví do zástupu. První člen se předkloní a rozkročí se, těsně za něj se přilepí další atd., hlavy by měly být raději schované stranou. Zástup stojí protivníkům zády, nikoli hlavou.
Takto připravený "kůň" čeká na útok druhého družstva. Ten začíná tak, že se první (většinou nejschopnější) jedinec rozeběhne a musí vyskočit co nejdál na koně (první se může ještě na koni posunout dopředu, ostatní musí zůstat sedět tam, kam skočí), za ním následují ostatní, tímto způsobem by měli naskákat na hada všichni členové družstva a nesmějí spadnout. Pokud někdo ze skákajícío družstva spadne na zem vyhrává kůň. Pokud kůň neudrží na sobě hráče vyhrává skákající tým. Když se ale podaří a oběma dužstvům nápor vydrží, začne sebou kůň mlít a vrtět se (mlýnek na kafe) 10 sekund a když do té doby nikdo z protihráčů nespadne tak vyhráli skákající.
Hra je dost tvrdší, ale oblíbená:)