2004 - Jak to začalo

06.11.2011 22:00

Na začátku byl Lukášek ... a moje nová role maminky. Do Kolovrat jsme se přistěhovali začátkem roku 2003, ale to jsem ještě chodila do práce a domů přijížděla až navečer, nicméně několik kolovratských obyvatel jsem poznala už tehdy. Jakmile jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, začala jsem v Kolovratech trávit většinu svého času a najednou jsem si všimla, že je nás v Kolovratech takto „postižených“ spousta – a většinou jsou ostatní maminky velmi přátelské a sympatické. Okruh kolovratských známých se velice rozšířil. Protože mají Kolovraty příznivou polohu a prostředí, trávily jsme mnoho času venku, vycházkami apod.

Ale to bych to nebyla já, abych už na jaře (to nebylo Lukáškovi ani půl roku) nezačala přemýšlet, co budu dělat v zimě. To bude chladno, procházky budou jen krátké a co budu dělat sama s Lukáškem celé dny doma? Navíc všude čtu o sociální izolaci maminek na mateřské, „syndromu čtyř stěn“ apod. A tak už pro jistotu začínám zjišťovat, zda náhodou není v Kolovratech nějaké mateřské centrum, kam by se dalo chodit. Zjistila jsem, že bývalo, ale s nástupem maminek, které ho provozovaly, zpět do práce, ukončilo svoji činnost.

Zbývá tedy jediné: když tu mateřské centrum není, bude se muset založit. A tak „nenápadně“ sonduji mezi mně známými maminkami, kdo by o to měl zájem. Vypadá to slibně: zájem o mateřské centrum by byl. Ale kdo to založí? Po výzvě na květnovém setkání se starostou (2004) a článku v Kolovratském zpravodaji, se přihlásilo několik maminek. Na základě toho, koho se podařilo kontaktovat, zájmu a časových možností se postupně začíná rýsovat skupina, která „do toho“ půjde. V létě proběhlo několik schůzek a ustanovily jsme šestičlenný přípravný výbor, ve složení (abecedně): Stáňa Bartošová, Míša Červenková, Dana Heřmánková, Katka Koudelová,  Jitka Sitná, Vlaďka Šustová. Rozhodly jsme se, že k uskutečnění našeho záměru založíme občanské sdružení. Vytvořily jsme a schválily stanovy, vymyslely název. V září 2004 nám stanovy schválilo ministerstvo ... a občanské sdružení Mateřské centrum Kolovraty – MACEK bylo na světě!!! Vytvořily jsme i logo.

Teď už zbývalo to nejdůležitější. Kde budeme to mateřské centrum provozovat? Poptaly jsme se na obci a Městská část Praha – Kolovraty nám vyšla vstříc. Byla nám nabídnuta možnost využívat objekt tzv. „konírny“ u kulturního domu U Boudů. Sice se v jeho využití střídáme s dalšími kroužky a znamená to vždy uklízet všechny hračky a všechno naše vybavení ... ale myslím, že tento prostor je pro nás celkem ideální. Začátkem října jsme společně s klubem Základní školy uspořádali sbírku hraček, abychom měli něco do začátku. O víkendu jsme udělali brigádu na výzdobu klubovny, aby se tam dětem a maminkám líbilo.

12. října 2004 bylo mateřské centrum Kolovraty MACEK slavnostně otevřeno. Na zahájení přišlo spousta lidí, mezi nimi i pan starosta Ing. Marek Ovečka se svou paní. A od té doby fungujeme, ale to už bude další kapitola.

Stáňa Bartošová, jedna ze zakládajících maminek

 

V listopadu 2004 spouští MACEK, díky péči a snaze Míši, internetové stránky na adrese https://macek.kolovraty.sweb.cz 

V souvislosti s internetovými stránkami je rovněž založena e-mailová schránka pro oficiální komunikaci MACKA s okolním světem: macek.kolovraty@seznam.cz

Na listopadové valné hromadě je zvolena a Rada a obsazeny funkce:

  • předseda: Bartošová Stáňa /styk s úřady, zápisy ze schůzí/
  • pokladník: Šustová Vlaďka /píše rozvrh služeb/
  • www stránky: Červenková Míša /píše rozvrh aktivit/
  • nástěnkář + správce klubovny : Koudelová Katka
  • AJ pro děti: Sitná Jitka

Všechny další členky mají za úkol účastnit se služeb v otevírací dny a pravidelného úklidu před službou. Jinak řečeno - všichni dělají všechno, co je potřeba:

  • zajištění jednorázových akcí
  • roznos letáků
  • výroba všeho, co je potřeba na jednorázové akce do klubovny apod.
  • nákup pomůcek, …

V prosinci 2004 proběhla Mikulášská pod vedením Dany, tvorba vánočních přání pro „Kolovraty“ pod vedením tria Jitka, Katka, Dana, kurz pro nejen pro maminky – adventní věnce, který měla na starosti Katka.

Pro lepší komunikaci mezi členkami byla založena diskuse na pandoře Macek@pandora.cz, jejímž správcem byla Vlaďka.

 

Mateřský klub kolovraty – bude!

V minulém vydání Kolovratského zpravodaje končil tento nadpis otazníkem. Od té doby se toho hodně stalo. Byla jsem příjemně překvapena docela velkým ohlasem, a to nejen maminek, které by měly zájem mateřský klub navštěvovat, ale které i mají snahu něco nabídnout – ať už je to pomoc či „jenom“ své znalosti a dovednosti. Děkuji všem, kdo zareagovali, rády využijeme všech nabídek.

Přes léto jsme ustavily přípravný výbor a zakládáme občanské sdružení Mateřské centrum Kolovraty – MACEK. A našlo se i to nejdůležitější – prostory. Využily jsme nabídky pí Šlajerové scházet se v „Konírně“ (klubovna KD U Boudů). Otevřeno bude vždy v úterý a ve čtvrtek v 9 – 11 hod. Začneme 12. října. Zpočátku bude k dispozici „volná herna“.

Těšíme se na shledanou s Vámi i Vašimi dětmi.

Za Mateřské centrum Kolovraty – MACEK Stanislava Bartošová

(otištěno v Kolovratském zpravodaji 2004/3)

 

Chcete pomoci mateřskému centru Kolovraty, Klubu Základní školy Kolovraty a školní družině? Máte doma nepotřebné věci po Vašich dětech a rádi byste je darovali?

(otištěno v Kolovratském zpravodaji 2004/3)

 

Hračky, stavebnice, dětské knížky, boby, sáňky apod., věci vhodné pro děti od 0 do 12 let, přijímáme ve čtvrtek 7. října od 16 do 19 hod. v klubovně KD U Boudů – „Konírna“. Vybrané věci budou použity pro mateřské centrum, Klub Základní školy Kolovraty a školní družinu. Přijímáme čisté a nepoškozené věci. Děkujeme!

(otištěno v Kolovratském zpravodaji 2004/3)

 

Mateřské centrum Kolovraty – MACEK

Provozovatelem Mateřského centra Kolovraty – MACEK je občanské sdružení, které  bylo založeno v létě 2004 šesti maminkami z Prahy Kolovrat. Klubovna mateřského centra byla otevřena 12.10.2005 v prostorách tzv. konírny vedle Kulturního domu U Boudů. V klubovně je k dispozici je kuchyňka s varnou konvicí a základním nádobím a sociální zázemí.

 Základním posláním mateřského centra je vytvoření  přátelského prostředí k neformálnímu setkávání rodin s malými dětmi. Maminky (i tatínkové, prarodiče apod.) zde najdou příležitost k aktivnímu trávení času s předškolními i předškolkovými dětmi, k navázání nových přátelství, k získání zkušeností, nápadů a podnětů pro svoji rodinu. Také se chceme věnovat organizování různých dětských a rodinných programů. Vytvoření  přátelských vztahů mezi novousedlíky a starousedlíky v Kolovratech a okolí byl také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli mateřské centrum otevřít.

Otevřeno máme v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11 hod., první hodinu je vždy volná herna, druhá hodina aktivity pro děti s rodiči (cvičení, říkadla, výtvarné aktivity...). Mimo tuto pravidelnou činnost pořádáme také větší akce, zatím to byla Mikulášská besídka, Masopustní rej masek, Vítání jara. Pořádáme také kreativní kurzy pro maminky a kurzy angličtiny pro malé děti.

Jsme rádi, že nám obec vyšla vstříc poskytnutím prostoru a grantů na naši činnost.

Webové stránky: https://macek.kolovraty.sweb.cz/

fotky z Mikulášské: https://macekmikulas.wz.cz/

(otištěno v Kolovratském zpravodaji 2004/4)