Jak na papírové modely

15.01.2012 10:03

 

Než začnete se stavbou papírového modelu, je nezbytné, abyste se vybavili několika základními potřebami. Také se důkladně seznamte s následujícími zásadami stavby modelů. Jste-li začátečníci, v žádném případě nespěchejte. Bude nějakou dobu trvat než získáte patřičnou zručnost, ale rozhodně se to vyplatí.
Na konci dokumentu naleznete tabulku jednotlivých stupňů obtížnosti, kterými jsou označeny všechny naše vystřihovánky. Slouží k tomu, aby si modeláři mohli vybírat takové modely, které odpovídají jejich schopnostem a hlavně zkušenostem.

 

Hlavní potřeby:
■ lepidlo (doporučujeme lepidlo Herkules).
■ obyčejné nůžky, nůžky se špičkou a "kopíčko" (např z manikýry).
■ pinzeta - s plochým koncem a špičatým koncem (např do špiček věží).
■ dřevěný klín - délka cca 10 cm, šířka cca 2,5 cm, tloušťka 0,8 - 0,0 cm (viz nástroje - obrázek níže)
■ tvrdý karton na podlepení nosných dílů
■ pravítko (postačí cokoli s rovným okrajem)

■ vypsané pero (bez inkoustu) *
■ špejle *
■ tenkou průhlednou fólii na okénka *
■ barevná pera či tužky *
■ víceúčelový nůž *
■ skalpel, pro vyřezávání drobných otvorů *
■ tvrdá podložka *
* tyto potřeby nejsou nutné, ale mohou se hodit

 

Nástroje:
Chceme vám poradit jednoduchý nástroj na nanášení lepidla, který vyrobíte snadno z kousku železného drátu tak, že jeden nebo oba konce zploštíte a pilníkem vytvarujete do potřebného tvaru. Z kovového nástroje lze totiž lepidlo snadno strhnout a udržovat jej tak v čistotě. Druhou stranu si upravte na rýhování zlomu vystřihovánek a odstraňování přebytků lepidla.

Dále doporučujeme vyrobit si z kousku tvrdého dřeva klínek o rozměrech cca 4×6×1 cm, se kterým se dá velmi dobře podržet chlopně nebo záložky, a to i v místech kam se nedá dostat rukou.

 

Stříhání:
Je to nejzákladnější postup při tvorbě papírových modelů, proto je nutné jej dostatečně nacvičit na jednodušších vystřihovánkách a pak se teprve pustit do složitějších. Obecně platí, že stříhání jednotlivých dílů následuje až po narylování ohybů. Doporučujeme používat dva druhy nůžek - malé s ostrou špičkou pro drobné díly a velké dostatečně ostré pro díly větší. Při práci se snažte co nejpřesněji držet černé okrajové linie každého dílu. Drobné otvory v dílech nevystřihujte, raději je vyřízněte pomocí skalpelu - pozor na poranění!

 

Tvarování:
Většina papírových modelů se skládá ze základních tvarů, jako jsou kužely, válce a krychle. Jakým způsobem tyto plochy a tělesa vytvářet, to Vám poradíme v článku Tipy a triky.

 

Lepení:
Lepidlo nanášejte na chlopně pomocí naostřené špejle nebo párátka pouze v nezbytně nutném množství. Po stisknutí obou lepených ploch se totiž většina lepidla vytlačí a mohla by znečistit okolí spoje. Přebytečné lepidlo proto včas setřete. Na části, které se mají slepit, naneste tenkou vrstvu lepidla, nechte chvíli zaschnout a teprve potom slepte k sobě. Pro lepení drobných dílů se používá postup lepení "natupo" (viz obrázky vpravo a dole). Lepidlo se zde nanáší přímo na hranu dílu a pak se pomocí pinzety uchytí přímo na plochu určenou k umístění.

 

Označení dílů:
Jednotlivé díly našich vystřihovánek jsou označeny dvojím způsobem: číslem v kroužku se směrovou šipkou a pak malými pomocnými čísly na chlopních (ta zůstanou zachována i po vystřižení). Ta první jsou vlastní čísla daného dílu. Ta druhá, menší čísla na chlopních udávají, jaký díl se má na označené místo přilepit.

 

Rady na závěr:
Dokončete hrany svého modelu. Hrany papíru tiskárna nepotiskne a zůstanou bílé. Než tedy díly slepíte, zamalujte bílé hrany barevnými pastelkami.
Pokud vám ukápne na vystřiženou část větší část lepidla, setřete je okamžitě, než uschne.
Pokud je model vytištěn na křídovém papíře, je vhodné místa, na která se bude nanášet lepidlo, předem zdrsnit, např. jemným smirkovým papírem. Na části, které se mají slepit, naneseme tenkou vrstvu lepidla, necháme chvíli zaschnout a teprve potom slepíme k sobě.
Nespěchejte a zkontrolujte, zda všechny díly dobře lícují, dříve než je slepíte.
Nosné díly podlepte tvrdým kartonem (viz obrázek níže).
Velké plochy (zdi, hradby, atd.), které mají zůstat rovné a neprohnuté je vhodné zevnitř vyztužit "T" profilem vhodné délky, výšky a šířky. Tento profil lze vyrobit z kousků odstříhaného papíru, který zbyde jako odpad z dílů.
Drobné díly je vhodné narylovat nevystřižené.

Jako všechno ostatní to bude chtít trochu praxe, než se vám každý model podaří tak, jak chcete, ale brzy se přesvědčíte, že čím více modelů sestavíte, tím se vám budou zdát jednodušší. Většina našich modelů je konstruována tak, aby základní model bylo možno sestavit jednoduše pomocí malého počtu dílů. Pro zkušenější modeláře je však k dispozici mnoho doplňkových dílů, které zvyšují realističnost výsledného modelu.
Stavby je možno doplnit travním posypem a umělými stromky. Vzhled modelu se tím výrazně vylepší. Při nanášení posypu postupujte trpělivě po malých plochách, ty natřete tenkou vrstvou lepidla, zasypte posypem a jeho přebytky odstraňte. Po zaschnutí pokračujte další malou plochou.

 

příklad modelů: https://www.papirove-modely-hradu.cz/