Jak funguje škola

11.05.2012 20:32

 

Čím víc a déle se učíš, tím méně si toho pamatuješ.

 

Pokud si na hodinu doneseme učebnice, nebudeme je potřebovat.

Pokud je zapomeneme, bude práce s nimy důležitá a hodnocená ...

 

Pravděpodobnos t zapomenutí domácího úkolu je přímo úměrná jeho důležitosti

 

Učitel tě nikdy nevyvolá když jsi naučený/á, počká si na ten jediný den v roce kdy jsi se nestihl/a připravit.

 

Když se chyba odhalí a opraví, zjistí se, že to vůbec chyba nebyla.
Z čehož vyplývá:
Jakmile zjistíme, kde jsme v rovnici provedli chybnou opravu, už se nám nikdy nepodaří dosadit původní hodnoty.
 

Jestliže pokus vyjde, stala se někde chyba.  

 

Nejlepší je začít studovat něco, čemu už předem důkladně rozumíš.

 

Všechno si pečlivě zapisuj - vypadá to aspoň, že jsi něco dělal.

 

Nejdříve nakresli křivku a pak teprve vynášej hodnoty.

 

Máš-li pochyby, mluv sebejistě.

 

Pokusy musí být opakovatelné - jen tak mohou vždy naprosto stejným způsobem selhat.

 

Dějiny se neopakují, to jenom dějepisci opisují jeden od druhého.

 

Máte-li pero, chybí vám papír.
Máte-li papír, chybí vám pero.
Máte-li obojí, není co zapsat.