Hurá, blíží se masopust

16.01.2016 13:25

Mackovský Masopust se letos bude konat v sobotu 6. února 2016 od 15 hodin v KS U Boudů. Vítány jsou děti od  0 do 100 let s doprovodem. Vstupné dobrovolné.

Těšit se můžeme na rej masek, výtvarnou dílničku, soutěže, tanečky,  mimiobčerstvení a možná bude i tombola....:)