Gutovka - Malý vodní svět

21.12.2011 07:27

 

Malý vodní svět je ojedinělá atrakce pro děti, která ale denně na Gutovce uchvacuje i dospělé. Vznikl v architektonickém ateliéru LILA s.r.o., kde na něm spolupracovali zejména hlavní architekt ateliéru Ing. Arch. Jan Lauda a Ing. Arch. Jana Mlejnková. Prostor je vybaven prvky od německé firmy Richter Spielgeräte, které do České republiky dodává společnost Hřiště Richter. Herní elementy jsou převážně z nerezové oceli, ale i z výběrového dubového a modřínového dřeva. Pomocí různě utvořených zařízení pro hry s vodou si mohou děti hravým způsobem osvojovat například základní znalosti z fyziky. Žlaby, vahadla, stoly, pumpy a mnohé jiné herní prvky nabízejí zábavu, zvláště pak ve spojitosti s pískem a vodou. Vše je o to lepší, pokud se hry společně účastní více dětí najednou.
Hra s našimi prvky jedinečným způsobem přispívá k celkovému rozvoji dítěte. Cítit vodu, nechat ji proudit, směřovat ji, zastavovat, vidět ji vsakovat, pocítit sílu vody - to vše přispívá k zábavnému získávání zkušeností, k dalšímu kroku v dobývání okolního světa dítěte.
Velmi zajímavý je například Archimedův šroub - starý princip vodního šroubu, ale i ostatní rotační prvky. Velkou legraci si děti užijí s vodní tryskou a sestavami z korýtek a proudnic. V areálu jsou také umístěny 3 skluzavky a zvláště pro kluky velmi atraktivní bagr.