Endotermické reakce

25.09.2010 08:42

Aby mohla reakce probíhat samovolně, musí být ΔrG záporné. Proto mohou endotermické reakce probíhat spontánně jen tehdy, je-li endotermicita přebita příspěvkem entropickým.

       

ΔrG = ΔrH − TΔrS

 

  • Při reakci 5 gramů uhličitanu amonného s 30 ml 30% kyseliny octové klesla teplota z 23 °C na 19 °C.
  • Smíchejte v kádince 16 g sulfokyanidu amonného s 32 g Ba(OH)2.8H2O. Kádinku položte na mokré dřevěné prkénko. Probíhající reakce je silně endotermická. Potřebné teplo je odebráno z bezprostředního okolí. Výsledkem je kádinka přimrzlá k prkénku, s nímž je možné ji nadzdvihnout (viz obrázek). Probíhající reakce je

 

Ba(OH)2.8H2O(s) + 2 NH4SCN(s) = Ba(SCN)2(s) + 2 NH3(g) + 10 H2O(l)

 

Vzrůst entropie systému (495 J/mol/K) způsobený vznikem velkého množství molekul produktu nejen v pevném, ale i kapalném a plynném skupenství překonává endotermicitu (ΔHr = 102,2 kJ/mol) tohoto systému; reakce probíhá spontánně.

 

Chemické reakce:              Reakce spontánní, entropicky řízená reakce

Termodynamika:                Děj endotermický