Dětský den 2018

30.06.2018 14:23

Dětský den měl celkové téma Kolovratská ZOO. RC Macek se zaměřil na nejmenší návštěvníky a zvolil téma zvířata na farmě, které jsou malým dětem nejblíže. Děti měly přiřazovat, co které zvíře žere a které mládě patří k jaké mamince. Děti byly moc šikovné a všechny úkoly zvládly.