Den trifidů

26.07.2014 09:31

Fyzicky i psychicky náročné

Skupinky 4-8 hráčů

Lepší počasí

3-5 hodin

Pomůcky: šátky, lana, chrastidla a další pomůcky, plánek trasy

 

Ve stratosféře vybuchla jaderná zbraň a většina obyvatelstva oslepla. Současně se vlivem záření nebývale zvýšila aktivita trifidů - rostlin, které jsou schopny svým žahadlem zabíjet lidi až na třímetrovou vzdálenost. Ty začaly pořádat lov na všechny nevidoucí lidi a živit se jejich masem. Část vidoucích se sešla a společně vypracovala plán na záchranu spoluobčanů. Vybrali ostrov bez trifidů a rozhodli se, že každý dopraví na ostrov skupinu nevidoucích.

Cesta vede územím plným překážek a vraždících rostlin. Celá skupina je nucena spolupracovat, napnout všechny duševní i fyzické síly. Kdo projde rychle a bezpečně, přežije.

Po uvedení motivu hry vedoucí vyčlení z každé skupinky vůdce - vidoucího. Od této chvíle mají ostatní členové skupinky zavázané oči. Po cestě překonává celá skupinka různé překážky. Po trase se různě objevují trifidé (vedoucí s chrastidly). Při každém zjevení trifida (zachrastění) si musí celá skupinka lehnout na zem. Každý úkol má stanovený časový limit, po jehož překročení ztrácí skupinka jednoho člena.

 Příklady úkolů na trati:

·         s pomocí lana přejít strmý sráz

·         přejít po padlém stromu

·         sesbírat šišky a trefit alespoň jednoho trifida

·         svléknout se do plavek, přeplavat 15-30 metrů a opět se obléknout

·         projít roklí a potůčkem

 

 Hodnotí se nejen rychlost, ale především bezchybnost.