Cvičení rodičů s dětmi

06.11.2011 19:18

 

MACEK spolupracuje s paní Janou Kněžínkovou, která pořádá cvičení pro rodiče s dětmi od dvou let a pro děti předškolního věku ve školní tělocvičně.

Cvičení je organizováno formou pololetních kurzů, přihláška je k dispozici na www.knezinkova-cviceni.cz/rozvrh.

Jednorázový vstup je možný pouze v případě volné kapacity.

Podrobnější informace na mob.telefonu:  +420 608 975 094, e-mail: knezinkova-cviceni@seznam.cz

Cvičení dětí bez rodičů - Tygříci

Kurz je zaměřený na získávání dalších pohybových dovedností,zvyšování tělesné zdatnosti a motorické vyspělosti dětí formou her a soutěží.Hlavní procvičované oblasti:Hry s obsahem lokomočních cvičení (chůze,běh,skok,lezení),dále manipulační cvičení (házení,chytání), cvičení na nářadí a s různými druhy pomůcek.Cílem kurzu je rozvíjet pozitivní vztah dítěte k pohybu.

Taneční kurz pro děti - Světlušky

Kurz je zaměřen na taneční a pohybovou průpravu dětí od 5,5 roku, z větší části na aerobní formu cvičení. Děti se učí vnímat hudbu a smysl pro rytmus.Neméně zajímavou částí hodin bude výuka základních kroků Zumby, které věřím děti zaujme. V závěru kurzu proběhne vystoupení.

Cvičení rodičů s dětmi- Koťata

Cvičební lekce pro děti od 2 do 5 let. Náplní hodin je rozvoj základních pohybových dovedností formou jednoduchých her, říkadel a písniček s využitím různých pomůcek a cvičebního nářadí. Přínosný je i význam přímého kontaktu dítěte se skupinkou vrstevníků a společná aktivita s rodičem.

 

Program a podrobnější informace: https://www.knezinkova-cviceni.cz/rozvrh/