Cvičení anilinu

17.09.2011 08:35

Do kádinky nalijeme cca 17 cm vody a 3 cm anilinu a kádinku postavíme na elektrický vařič.. Zahříváním a chlazením se díky změnám v hustotě pohybuje anilin nahoru a dolů. Hustota anilinu se s teplotou mění rychleji než hustota vody, takže původně těžší anilin se při vyšší teplotě stává lehčím než voda.

 

Fázové rovnováhy:            Omezeně mísitelné kapaliny

Stavové chování:                Hustota kapaliny, změna s teplotou