Citáty

24.07.2014 09:41

Fyzicky nenáročné

Jednotlivci     

Deštivo

0,5 - 1 hodina

Pomůcky: tužka a papír

 

Úkolem jednotlivých hráčů je doplňovat chybějící slova v přísloví:

"Muž se vyhne tomu, aby miloval každou ženu na potkání, nevyhne se však tomu, aby na každé něco neobdivoval."

"Každá žena chce být dobývána, ale jen málokterá je toho hodna."

"Jsou ženy, které se nám líbí ani ne tak proto, že jsou krásné, ale že jsme jim přišli na chuť."

"Žena potřebuje velitele, muž rádkyni."

"Je mi líto každé mladé ženy, jejíž tělo není střetem pozornosti a tudíž zahálí."

"Mnohé ženy jsou ošklivé jen tím, že jsou nepochopitelné."

"Ve věrnosti ženy spatřuje muž příležitost k tomu, aby žena byla nucena bez námitek následovat jeho omylů."

"Jako bačkora, než se rozšlápne, tlačí muže, než si zvykne na ženské vrtochy."

"Čím více obdivujeme ženy, tím méně si vážíme ženství."

"Skutečné slzy nám nevyhrknou nad smutnou stránkou, ale při zázraku, jakým je správné slovo na správném místě. Málokdo si zaslouží plakat těmito slzami. Je možné, že poezie dojímá jen málo lidí – ostatně řekl jsem již, že je vrcholem přepychu."

"Sexualita je maximem zasvěcenosti člověka."

"Co je láska? - Podobonost dvou bytostí v rozdílnosti."

"Vědomí, že milujeme a jsme milováni zmírňuje těžké chvíle loučení. Poslední sbohem dokonce ztrácí všechnu hořkost, když je v něm ještě slyšet ozvěnu lásky."

"Člověk, který miluje, je ochoten tak dlouho ustupovat, až se octne na hranici zranitelnosti své hrdosti."

"Rozkoš lásky jsou pouta, která chvíli svědí a pak se bolestně zařezávají."

"Velký muž vždy více touží po utrpeních lásky než po jejích rozkoších."

"Jak je to politováníhodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho, co vlastně chceme!"

"Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, jež nespoutávají."

"Lidskost se jeví v tom, že těm, jež nemilujeme, alespoň přejeme štěstí."

"Hněv je příkrm lásky. Patří k ní jako salát k rýži."

"I velká láska je jen malou náhradou za první lásku."

"Toužíš-li dokonale milovat, nenáviď sebe sama!"

"Když opravdu milujeme, nevíme vlastně, co milujeme, ani proč milujeme, jen víme, že nemůžeme jednat jinak."

"Jen kdo trpí, je s to nezištně milovat."

"Noc všechno zveličuje; i malou lásku."

"Starostlivost je jako cenný poklad, který člověk ukazuje jenom těm, jež miluje."

"Uprostřed dvojice žen já samotný nedávno ležel; po jedné toužil jsem sám, druhá zas chtěla mít mě. Táhla mě k sobě a líbala mě. Však já jako zloděj tajně jsem líbal tu druhou. A tak s povzdechem pravím: Ach, pro mne je obtížné milovat jako milován být. Já věru dvakrát jsem trestán tím!"

"Láska jediného nešťastníka je neskonale větší než láska všech šťastných jedinců dohromady."

"Nabízet někomu přátelství, když potřebuje lásku, je to samé, jako dávat někomu chleba, když umírá žízní."

 

Hodnotí se správnost doplnění.