Cestovatelské desatero

31.12.2011 18:22

 

1. Nebudeš očekávat věci přesně tak jako doma, protože jsi je opustil ve snaze najít něco jiného.
 

2. Nebudeš brát věci příliš vážně, protože bezstarostná mysl je počátkem příjemné dovolené.
 

3. Nepřipustíš, aby ti jiní turisté šli na nervy, protože platíš nemalý peníz, abys strávil příjemné chvíle.
 

4. Dbej toho, abys vzal jen polovinu šatstva, které považuješ za nezbytné, a dvakrát tolik peněz.
 

5. Vždycky musíš vědět, kde máš svůj pas, protože člověk bez pasu je člověk bez vlasti.
 

6. Pamatuj, že kdybychom byli stvořeni, abychom zůstávali na jednom místě, byli bychom stvořeni s kořeny.
 

7. Neměl by ses užírat starostmi, protože v tom není žádné potěšení – je jen málo věcí fatálních.
 

8. Jsi-li v cizině, buď připraven chovat se víceméně jako místní.
 

9. Neposuzuj zemi podle jednoho jejího příslušníka, který ti způsobil nesnáze.
 

10. Pamatuj, že v cizích zemích jsi hostem. Ten, kdo prokazuje svému hostiteli respekt, bude odměněn.