Cesta kolem světa za 18 dní?

13.07.2014 10:13

Téma Vernovi cesty kolem světa je častým námětem celotáborových her. Pro prostředí tábora v Řepči a pro věkovou kategorii 11 – 15 let bylo toto téma zpracováno v roce 1993.

 

Úvod do celotáborové hry je vhodné mít nahraný na magnetofonu a na začátku tábora jej v noci (např. u křížku) postupně přehrát všem účastníkům tábora tak, jak budou postupně přicházet (po malých skupinkách) na určené místo.

Předem je nutno mít připravené potřebné množství (cca 15 ks na účastníka) hracích bankovek a namnožený úvodní dopis. Další pomůcky pak vyplývají z textu.

 

Cesta kolem světa za 18 dní ?

Vydáte se na cestu kolem světa. Budete to mít o to lehčí, že dnes se cestuje mnohem rychleji než když jsem cestoval já.

Vaším výchozím bodem bude město, ze kterého se na cestu kolem světa vydal i známý Philias Fog. Lodí se dostanete do velkého hansovního města v osmdesáti milionovém státě, který sousedí i s mou zemí. Překročíte pohoří, přes které za časů starého Říma postupoval i kartagský vojevůdce Hanibal. Ve městě, v zálivu nesoucí jeho jméno, se nalodíte na loď, která Vás doveze k břehům islámského světa.

Tam, blízko místa, kde lidská ruka oddělila kontinent od poloostrova, uvidíte výtvory dávné civilizace. Po dlouhé cestě na východ se přes hlavní město druhého nejlidnatějšího státu světa a nejvyšší pohoří světa dostanete do země Budhismu, země, s více jak miliardou obyvatel. Zavítáte i do země vycházejícího slunce. Pak Vás čeká dlouhá cesta na sever, až k místu, kde se největší kontinent skoro dotýká kolumbova převratného objevu.

Vaší cestu zde začnete na poloostrově, kde často propukávaly zlaté horečky. Spatříte velké město na východě, u jehož břehů na ostrůvku stojí velká socha ženy, třímající v ruce nad hlavou pochodeň. Na své cestě dojdete až do míst, kde se moře nejvíce vklínilo do pevniny, a kde opět ruka člověka umožnila lodím proplout. Doputujete k nejvodnatější řece světa, navštívíte dějiště velkých karnevalů. Z nejjižnějšího cípu pevniny se přesunete na ledový kontinent, kde se vydáte na cestu k jižnímu pólu.

Zpět se začnete vracet z Mysu dobré naděje na černém kontinentu. Půjdete pralesy, budete muset zdolat největší poušť světa. Přeplavíte se na nejužším místě mezi pevninami do země býčích zápasů, a až dorazíte do neutrální země uprostřed hor, dojdete konečně sem.

váš Emil Holub

 

Zeměpisné pojmy

Po vyslyšení tohoto úvodu všemi účastníky se v táboře objeví druhý den první z řady úkolů.

 

Zdravím Vás , přátelé !

Jistě si dobře pamatujete na naše včerejší setkání. Pokud jste mě poslouchali pozorně, víte tedy, že jsem Vás posílal na cestu kolem světa. Také jsem Vám zhruba popsal, kudy půjdete.

Každý cestovatel by měl mít nějaké znalosti, které se v cizině vždy upotřebí.

Jestli-že jste mě poslouchali opravdu pozorně, pak jste si všimli, že jsem v popisu neuvedl žádný konkrétní zeměpisný pojem. A to záměrně. Nechal jsem si to jako úkol pro Vás, abych zjistil, jaké znalosti máte Vy.

V obálce, kromě peněz na cestu, které si rozdělíte mezi sebe rovným dílem, najdete napsáno přesně to, co jsem říkal včera večer.

Čtěte důkladně, co je na papíře napsáno, a objasněte správně dvacet šest zeměpisných pojmů. Není nijak těžké je určit. Napište je na papír přesně v pořadí, v jakém jsou za sebou - ne přeházeně! Teprve potom odevzdejte. Samozřejmě v co nejkratším čase, pak budete patřičně ohodnoceni.

Doufám, že mou důvěru ve Vás vloženou nezklamete.

Mnoho štěstí přeje Váš Dr. Emil Holub

 

Zeměpisné pojmy ze zprávy správně vyluštěné:

LONDÝN INDIE AMAZONKA HAMBURK HIMALÁJE RIO de JANEIRO NĚMECKO ČÍNA OHNIVÁ ZEMĚ ALPY JAPONSKO ANTARKTIDA JANOV BERINGŮV PRŮLIV AFRIKA JANOVSKÝ ZÁLIV AMERIKA SAHARA SUEZSKÝ PRŮPLAV ALJAŠKA GIBRALTARSKÝ PRŮLIV EFEZ, EGYPT NEW YORK ŠPANĚLSKO DILLÍ PANAMSKÝ PRŮPLAV ŠVÝCARSKO

 

Egypt - pyramidové pole

Pyramidy jsou stavby, které se vyskytují pouze v Africe, zhruba v oblasti toku řeky Nil. Nechávali si je stavět faraóni, kam po jejich smrti uložili poddaní - dá-li se jim tak říkat – jejich mumifikovaná těla. A protože jste se na cestě kolem světa dostali do těchto končin, bude Vaším úkolem jednu pyramidu postavit.

Parametry pyramidy jsou jasně zadané, každá pyramida musí mít čtvercovou základnu o hraně 50 cm, musí být co nejvyšší a stavebním materiálem jsou pouze šišky. Pro postavení pyramidy máte daný časový interval 30 minut.

 

Vyhodnocení:

Nejlépe se s tímto úkolem vyrovnalo družstvo č.2, které posíleno dlouholetým táborníkem Milošem Junkem a inteligentními osobami okolo něj postavilo jak nejvyšší pyramidu, tak také se jim podařilo nejpřesněji odhadnou velikost základny. I když se vyskytly problémy s upadnutým vrcholem, stejně už to výsledek neovlivnilo. Naopak se moc nedařilo prvnímu družstvu, které mělo trochu smůly, protože se jim chvíli před ukončením kus pyramidy sesunul.

Po vyhlášení výsledků si první oddíl vlastnoručně postavenou pyramidu rozdupal. Následně na to se strhla šišková válka mezi prvním a druhým oddílem, přičemž třetí oddíl zůstal neutrální. Ztráty na obou stranách byly minimální. Plus mínus tři monokly a několik tvrdých zásahů kamkoli na tělo. Následně na to bylo vyhlášeno příměří.

Ze tří postavených pyramid přežila válku pouze jedna – na neutrálním území.

 

 Vaření čaje v arábii

Arábie je poměrně suchá oblast. Přes den zde panují poměrně velká vedra. Tamější obyvatelé řeší problém zahánění žízně pitím čaje, který je u nich v oblibě. Putování tímto krajem vyžaduje mít s sebou buď dostatečné zásoby pitné vody, nebo se spolehnout na pohostinnost domorodců.

Vy jste se ale na pohostinnost Beduinů nespoléhali, a proto jste byli donuceni si čaj na zahnáni žízně uvařit sami. Pro tento účel jste mohli použít ovšem pouze ešus, na něj víčko, nakonec i kapesník, který byl po ruce. Na čaj jste si museli nasbírat pouze byliny, které jste nalezli v okolí a potom už se starat o oheň, který jste se snažili založit bez papíru a při použití nejmenšího počtu sirek.

Při této hře se hodnotí rychlost, kvalita zahlazení ohniště, počet použitých sirek, množství uvařeného čaje a jeho kvalita (hodnotí odborná porota).

 

 

Noční karavana

V indických pralesech je možno vidět procházet četné karavany, které putují z místa na místo jak za obchodem tak se tímto způsobem přemísťují obyvatelé, kteří nemají stálé místo na přebývání.

Dnes večer těsně před setměním proto půjdete do lesa, kde se ukryjete v okolí vymezené cesty tak, aby Vás nebylo vidět, ale Vy sami jste dobře viděli. Vezmete si s sebou papír a tužku, na které si poznamenáte všechny zajímavé události.

Příklady otázek položených ihned po návratu z lesa. Na otázky odpovídá každý sám a odpovědi si zapisuje na papír, který pak odevzdá. Otázky mohou být i záměrně matoucí.

 1. Kolikátá šla Tereza?

 2. Šel hospodář Luboš za Lukášem?

 3. Kdo nesl kytaru?

 4. Kolik lidí neslo klobouk?

 5. Kolik osob kolem tebe prošlo?

 6. Co nesla Jana?

 7. Kdo nesl složený stan?

 8. Kolikátý šel kuchtík Lukáš?

 9. Kolikátý měl zavázanou ruku?

10. Kdo šel v holinách?

11. Kolik šlo ve skupině mužů?

12. Kdo nesl vodácké potřeby?

13. Kolik osob neslo batoh?

14. Kdo zůstal v táboře?

15. Kolik stanů stojí v našem táboře?

 

Včerejší karavana, kterou jste mohli pozorovat byla sice pouze osmičlenná, ale zato byla složená z lidí různorodě vybavených. Nikdo z Vás však nedosáhl nejvyššího možného počtu správně odpovězených otázek.

Jako první šel v karavaně Radek ( hrající) , který na sobě měl Alešův kabát a Fredyho klobouk. Druhý šel Fredy s kuchtíkovou zástěrkou a bundou. Třetí se Vám ukázal hospodář Luboš, který nesl v ruce kytaru. Se zafačovanou levou rukou šla jako čtvrtá Tereza. Za Terezou pátá šla s konvicí na kávu Jana. Kuchtík Lukáš přiběhl právě od vody s vestou a pádlem jako šestý. S turistickou výbavou se jako sedmý producíroval zamlklý Radek. Karavanu uzavíral a ovzduší cigaretou zamořoval Aleš. V táboře zůstal pouze kuchař.

 

 

Cesta do Himalájí

Na Vaší cestě kolem světa postupujete vcelku rychle. Po nočním pozorování karavany v Indii bylo Vaším úkolem překonat nejvyšší pohoří světa. Protože Himaláje jsou nejen vysoké hory, ale i velice složité na hladké projití, museli jste uplatnit své znalosti azimutu.

 

V této části hry se jedná o klasický azimutový závod, který je vhodné vést náročnějším terénem s množstvím svahů a jiných překážek.

 

 

Sbírání rýže v Číně

Čína je země, která v minulosti výrazně přispěla svými vynálezy k rozvoji lidstva (např. porcelánem, papírovými penězi, kompasem, střelným prachem). Každého, kdo navštíví tuto zemi, určitě zaujme velké množství rýžových políček. Zdejší nádherný porcelán je pro mnohé cizince velmi drahý, avšak lákavý, proto se často stává, že po jeho koupi mnohým nezbývají peníze na zpáteční cestu. Domorodí obyvatelé jim poskytují možnost vydělat si peníze na zdejších rýžových polích. Zdejší domorodí obyvatelé a jejich pomocníci jsou sužováni výběrčími daní, kteří neúprosně vymáhají své poplatky.  Protože i vy jste se nechali zlákat krásou čínského porcelánu, museli jste si na svojí další cestu vydělat sběrem a potyčkami s výběrčími daní. Výběrčí se zde vyskytují v hojném počtu,a proto jim bude velmi těžké jim uniknout.Snaha je ale většinou korunována úspěchem.Tak mnoho štěstí a zdaru

 VÁŠ EMIL HOLUB

 

Hra spočívá v tom, že se daný počet obrázků rozstříhá na několik vždy shodných částí, které se rozhází na louce. Hráči mají za úkol posbírat je a přenést přes území výběrčích daní (vedoucích).

Pokud se výběrčí daní dotkne hráče, ten musí odevzdat ústřižek.

Hodnotí se množství ústřižků a poskládaných obrázků.

 

 

Zpráva z tisku:

Český cestovatel, původním povoláním učitel Josef Kořenský (nar. 1847), uskutečnil v letech 1893 - 1894 cestu kolem světa.

Český vědec, spisovatel, herec a cestovatel Jára Cimrman v roce 1893 nikam neodjel.

 

 

Pobyt v jihoamerických pralesech

Amazonské deštné pralesy nejsou dosud úplně probádáné. Víme jen, že zde, stranou od civilizace, žijí původní obyvatelé, jejichž životní úroveň se s naší nedá vůbec srovnávat. Jejich oblek se většinou skládá jen z bederních roušek. Životnímu stylu odpovídá také způsob lovu, jakým si obstarávají potravu. K nejčastějším zbraním patří luk, šípy a také u některých kmenů i duté trubičky, kterými se vystřelují ostré hroty, někdy i jedovaté. Tyto trubičky neslouží jen k lovu, často se používají i k řešení konfliktů mezi kmeny a podobně.

Protože tato zbraň může být užitečná komukoli a kdykoli, i Vy jste se u domorodců učili tuto zbraň používat.

 

Ke hře je zapotřebí několika novodurových trubek o průměru 1/2" a délce cca 100 cm. Pro potřeby hry si každý závodník zhotoví minimálně 3 šipky (srolovaný a zalepený papír do velice špičatého kornoutu), které zastřihne tak, aby se vešli akorát do trubky. Tyto kornouty se pak lehce zasunou do trubky a fouknutím se vystřelí na cíl nebo do dálky.

 

 

Dobývání jižního pólu

Antarktida, ledový kontinent naší planety, ovlivňuje počasí na Zemi. Tím, že její povrch je věčně zmrzlý, ovlivňuje směry a teploty odtud vanoucích větrů, a tím i počasí všude okolo. Antarktida byla ze všech kontinentů objevena nejpozději.

Zatím co většina výprav v Evropě se snažila dobývat severní pól, američané - samozřejmě že ne jen oni, se snažili dobýt jižní pól, což se jim opravdu povedlo.

Protože jste se na své cestě přeplavili na lodích do těchto končin, podnikli jste také výpravu na pól. Nejdůležitější při takovéto akci je se řádně obléci.

 

Úkolem všech účastníků hry je na povel odeběhnout do stanů a ve stanoveném limitu (např. 2 minuty) se co nejvíce obléci. Pak se všichni odeberou na hřiště, kde z jednotlivých částí oblečení se vytváří co nejdelší řetěz.

 

 

Noční pochod africkými pralesy

Na Africkém kontinentu, v oblasti rovníku, při Guinejském zálivu se rozkládají, dnes už o dost prořídlejší tropické pralesy. Ale i tak cesta přez ně v noci není jen takovou pokojnou procházkou. V džungli se v noci skrývá mnoho nebezpečných zvířat. Vy jste na Vaší cestě museli těmito končinami také projít. Tuto cestu mohli podniknout jen ti nejodvážnější z Vás. Zde jsou jejich jména:

 

Dále jsou uvedena jména těch, kteří se v průběhu tábora podepsali na vyvěšený arch odvahy a tento svůj podpis pak potvrdili svým druhým podpisem v noci o samotě u Křížku.

 

 

Přechod Sahary - boj o vodu

Největší poušť světa Sahara zabírá téměř jednu třetinu Afriky. Kromě několika zelených oáz je tam samý písek, který se vlivem větru stále přemisťuje. Dá se zde snadno zabloudit, a je to o to horší, že zde je velký nedostatek vody. Kdo přechází poušť, musí dobře znát cestu od oázy k oáze, aby nezahynul žízní. Také s sebou musí mít dostatečné zásoby vody.

Některé loupežné kočovné kmeny voda putujících karavan velice láká, ale spíš než voda je láká majetek. Když karavaně vezmou vodu, mohou si pak jen počkat, až lidé z karavany budou tak vysílení a vyprahlí, že nebudou schopni odporu, a pak je snadno oberou o majetek.

I Vy jste takovýto kmen v poušti potkali, a pokud jste nechtěli v poušti zahynout, museli jste se nájezdům loupeživého kmenu bránit.

 

V této hře je nutné připravit zdroj vody, nádrže vody (ešus cca 50 metrů od zdroje vody), přepravní trasu k druhé nádrži (opět cca 50 metrů k druhému ešusu), palebnou čáru, cíle (pingpongové míčky umístěné např. na prkně) a střelné zbraně (stříkačky cca 20 ml).

Úkolem každého družstva je nejprve hrnečkem naplnit první nádrž vody, a to přímo ze zdroje. Druhá nádrž vody umístěná u palebné čáry se naplňuje vodou z první nádrže, voda se přenáší lžícemi. Vyhrává družstvo, které jako první sestřelí všechny nepřátelovi míčky.

 

 

Překonávání Gibraltarského průlivu

Po překonání největší pouště světa a překročení pohoří Atlas, se před Vámi otevřel pohled na Středozemní moře, konkrétně v jeho nejužším místě - Gibraltarském průlivu. Cesta ze španělské državy v Africe Ceuty do anglické pevnosti na španělském území Gibraltaru trvá lodí zhruba čtyřicet minut.

Vy, pokud chcete cestu kolem světa dokončit, jste tuto úžinu museli překonat, a to také na lodi.

 

Jedná se o slalom družstev na pramicích mezi postavenými bójkami, hodnotí se rychlost a bezchybnost.

 

Tím, že jste překonali Gibraltarský průliv, jste se dostali na Evropský kontinent. Cestu zpět jste si vyplnili hádáním přísloví a doplňováním logických slovních spojení. Toto už se však do Vaší cesty a pořadí při dojezdu nepromítne. Budete odměněni cestovními penězi.

Abych zhodnotil Vaší cestu, na to si netroufám. Mohu jen prohlásit, že jsem byl po celou dobu Vaší cesty spokojen s Vaším nadchnutím a touhou zvítězit.

Děkuji Vám proto, že jste dokázali objet skoro celý svět, a že jste splnili to, oč jsem Vás na začátku žádal.

Loučím se s Vámi a doufám, že si z této cesty vezmete nějaké poučení.

 S pozdravem Váš Dr. Emil Holub

 

 

Hodnocení pořadí v táborové hře

Protože se na výsledkových listinách dozvídáte nejen dílčí výsledky ale i pořadí celkové, chci Vám proto objasnit, proč jste právě na tom místě, jakém jste, a jak postupujeme při hodnocení.

Za každé vítězství oddíl obdrží tři body, za druhé místo dva a za třetí místo bod jeden.