Česká přísloví

07.06.2014 12:30

Ševcova žena a kovářova kobyla chodí bosy.

 

Sklenka vína ti neuškodí, a plnou bečku nevypiješ.

 

Nezasel, prý aby mu kroupy nepobily.

 

Malé ryby – taky ryby.

 

Mráz kopřivu nespálí.

 

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

 

Kdo se moc ptá, moc se dozví.


Kde nic není, ani smrt nebere.

 

Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere.

 

Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.

 

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

 

Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou.

 

Všechny nepomiluješ, ale aspoň se snaž.


Pod sladkým medem tráví lidi jedem.

 

Člověk musí být velmi hloupý, aby o tom nevěděl.


Tomu, kdo se dívá, není žádná práce zatěžko.