Česká čítanka

25.07.2014 09:26

Fyzické i psychické zatížení střední až velké

Po dvojicích

6-18 hodin v terénu (4-8 hodin pro sepsání)

Pomůcky: mapa herního území pro každou dvojici, tužka, papíry

 

Vylosované (nejlépe smíšené) dvojice mají během určeného časového limitu splnit následující úkoly:

·         navštívit zajímavou osobnost a sepsat s ní rozhovor nebo příběh do připravované České čítanky

·         zjistit a zapsat zajímavé události nebo legendy, odehrávající se na daném území v minulosti

·         sepsat něčím zajímavou cestovní zprávu o svém putování.

 

 Hodnotí se originalita a poutavost příběhu.