Autoportrét

20.07.2014 09:50

psychohra

různě velké skupinky

2-4 hodiny

Pomůcky: šátek, tužka a papír (případně další rekvizity)

 

Autoportrét je psychohra, jejímž cílem je zamyšlení nad sebou samým. Účastník by měl poznat svoje klady a zápory, snaží se odstranit své zápory nebo si je alespoň řádně uvědomit.

Hra je rozdělena do dvou částí.

První část hry začíná na začátku akce (např. tábora) na nějakém zajímavém místě - např. u křížku za jasné noci. Účastníci přijdou ke křížku, sednou si na jeho podstavec a zaváží si oči. Každý dostane papír s podložkou a tužkou. Z dáli se začne ozývat hudba – zpočátku meditativní, v průběhu se střídá meditativní hudba s hudbou drsnou a burcující, na závěr opět zaznívá pouze hudba meditativní. Průvodce autoportrétem navede účastníky po cca 1 minutě úvodní hudby do hry. Např. "Vítejte na tomto historickém místě. Uvolněte se a vzpomínejte co jste v minulém období dělali." ... "V ruce držíte papír a tužku, prostřednictvím kterých můžete sdělit cokoli o sobě. Můžete se zbavit svých špatných vlastností, můžete sdělit i co je ve vás dobrého. Nemusíte psát, můžete kreslit, čmárat, prostě jakýmkoli způsobem nakreslit svůj autoportrét. Autoportrét duševní, autoportrét svých vlastností."... apod. Po tomto úvodu následuje čas pro nakreslení vlastního autoportétu. Po cca 5 - 20 minutách průvodce opět vstoupí do toku hudby a pomalu ukončuje hru. "Váš čas za chvíli vyprší. Dokreslete pomalu poslední části autoportrétu." mezera "Obraťte proto papír a na zadní stranu se podepiště nebo napiště svůj monogram." Po další pauze vybere průvodce papíry a tužky. Pomalu ztlumí hudbu, účastníci si rozváží oči a pomalu odchází.

Druhá část hry násleuje před ukončením akce, v případě delšího trvání tábora cca za 1 týden. Účastníci se opět sejdou na onom místě. Jednotlivé autoportéty jsou rozloženy na podstavci křížku za jasné noci, jsou osvíceny množstvím svíček. Z okolí přichází příjemná tlumená hudba. Účastníci si nejprve řádně prohlédnou všechny autoportréty. Pak berou jeden po druhém a všichni společně je vyhodnocují. Např. co si myslí o autorovi portrétu, jaký je, co chtěl sdělit atd. Pokud má dotyčný zájem může portrét komentovat. Pokud jsou na portrétu negativní vlastnosti, kterých by se rád zbavil, může jej obřadně spálit.