Auta

03.01.2013 20:24

Základní pojmy

Prakticky každý autodráhový model se skládá z různě řešeného podvozku a karoserie. Podvozky se zpravidla liší umístěním motoru a pohonem buď předních (FWD – front wheels drive), zadních RWD (rear wheels drive) nebo všech kol (4WD). V praxi mluvíme o poháněné nápravě. Poháněná náprava je opatřena ozubeným převodovým kolem (nebo kladkou u některých typů 4WD), které opět může mít různou konstrukci a počet zubů. Toto kolo zpravidla přímo pohání motor přes pastorek (plastový, kovový, s různým počtem zubů). Proud je k motoru přiváděn přívodními kabely z vodítka, ve kterém jsou upevněny stírací kartáčky (různé typy rozválcovaného pleteného stínění). Vodítko zapadá do vodící drážky, kartáčky se dotýkají vodivých trolejí v dráze – po stisknutí spouště ovladače je otevřen obvod a k motoru je přiveden stejnosměrný proud. Všechny autodráhové modely FARO jsou konstruovány na tomto principu a jejich provoz je podmíněn dobrým stavem jednotlivých součástek, správným seřízením a nezbytnou údržbou.

Podvozky

Všechny podvozky SRC FARO jsou vylisovány z odolného polyamidu PA 66 (některé díly jsou vyztuženy skleněným plnidlem). Tento materiál není běžně lepitelný (v nouzi po přebroušení dosedacích ploch lze plněný PA 6 lepit kyanoakrylátovými lepidly), je odolný proti otěru. Výborné mechanické vlastnosti propůjčují výliskům vysokou odolnost a životnost . Ložiska z polyamidu jsou samomazná, závitové spoje jsou velmi pevné, pružné zaskakovací zámky jsou rovněž odolné proti zlomu. Protože i závěsy kol, nápravy a další detaily podvozku jsou z PA 6, je podvozek velmi odolný a snese i opakované silné nárazy a zatížení. Podrobnosti k nastavení a seřízení podvozku ke konkrétnímu autu obsahuje vždy návod, který je součástí balení.

Motory

V modelech FARO SRC je používáno několik typů motorů velikosti „130“ a pro trucky velikosti „280“. Jedná se o výkonné motory specializované německé firmy, které jsou pro specifikaci FARO vyráběny v Asii. Motory se vyznačují definovaným průběhem kroutícího momentu a velkou odolností při maximální zátěži. Sběrné kontakty jsou uhlíkové a jejich materiál a tvar je přizpůsoben komutátoru. Při výměně motoru je nutné dodržet pokyny v návodu. Každý motor má určený směr otáčení a toto je zohledněno při montáži převodů do podvozku.

Převody

Převodový poměr je dán podílem počtu zubů velkého ozubeného kola a počtem zubů použitého pastorku (FARO modul 0,5). Používána jsou hlavně tzv. talířová ozubená kola (kat. č. 617, materiál Derlin, 30 zubů) a pastorky (katalogové číslo 616, zinková slitina, 8 zubů) . Tato kombinace byla použita i u většiny původních autodráhových aut Gonio – je tedy i nadále zajištěn bezproblémový servis. Nová auta mohou být opatřena jinými kombinacemi převodových kol a pastorků. Podrobnosti vždy obsahuje návod ke konkrétnímu autu. Nejužívanější kombinací je tedy kolmý převod s talířovým kolem 30z a pastorkem 8z (převodový poměr 3,75).

Pastorek, který je v záběru s talířovým kolem musí mít správně seřízenou vůli v převodu (v praxi je to mezera mezi zuby umožňující volné otáčení převodu). Na hřídeli o průměru 3mm je nalisováno talířové kolo společně s tzv. vymezovacím nebo opěrným kroužkem (katalogové číslo 627, mat. Derlin, PA 6). Opěrný kroužek se skutečně opírá o konec hřídele motoru, která v délce cca 3 mm vystupuje z pastorku. Důležitá je tedy vzájemná vůle těchto součástek, viditelná je jako mezera cca 0,5 mm, mezi talířovým kolem a opěrným kroužkem. Správnost seřízení převodu je možné kontrolovat například přípravkem ze sady katalogové číslo 638 (postup udává návod).
Převody je nutné zbavovat nečistot a je vhodné je v pravidelných intervalech promazávat kvalitní nestékavou vazelínou. Tu je možné nanášet např. malým štětečkem, v min. množství. Prvá protočení převodu provádíme ručně, následuje protočení na nejnižší rychlost tak, aby zbytky vazelíny neznečistily dráhu. Pro mazání převodů je nevhodný olej. Velkou pozornost musíme věnovat převodu při výměně motoru, kdy u některých typů aut musíme opatrně vysunout pastorek ze záběru, to samé platí při zpětné montáži motoru do podvozku.

Vodítka, stírací kartáčky

Na modelech FARO (a na původních autech Gonio) je použito několik typů vodítek, materiál opět PA 6. Konstrukce vodítek je přizpůsobena vodící drážce a typu podvozku. Jednotlivá vodítka zpravidla nejsou zaměnitelná a o správnosti montáže a o volbě typu opět nejlépe vypovídá návod k autu. Vodítko musí kluzně vést model v drážce, musí udržovat kartáčky ve správné poloze vůči autu i dráze a musí rovněž zprostředkovat kontaktní, ale bezztrátový přenos proudu ve skupině dráha – vodítko – kartáček – kabel – motor. Proto je jeho konstrukce, správná montáž a průběžná kontrola velmi důležitá. Stírací kartáčky jsou ve vodítku napruženy a svými konci se dotýkají vodivých trolejí. Při naklánění auta v zatáčkách, při přejezdech nadjezdů nebo „horizontů“ má vodítko s kartáčky vlivem odstředivých sil tendenci k nadlehčování – to vede k přerušení dodávky proudu k motoru a ke ztrátě rychlosti.

Před závodem je proto nutné kartáčky a vodítko zkontrolovat a za chodu motoru (auto držíme v ruce, nadlehčíme poháněnou nápravu a stiskneme spoušť ovladače) zjistíme, zda při očekávaných vychýleních auta (naklopení, mírné přizvednutí přední části) nedojde k zastavení motoru. Kartáčky musíme seřídit tak, aby míra napružení a úhly svírané s vodítkem byly u obou kartáčků stejné. Opotřebené kartáčky vyměníme také proto, že s jejich zkrácením dojde i ke snížení pružnosti a ztrácí tedy schopnost přesně kopírovat za jízdy vodivé troleje.

Kola GONIO – disky a pneumatiky

Kolo je komplet „obutého“ disku s pneumatikou. Protože je tato problematika poměrně složitá, je vhodné popsat možné varianty podrobněji. Auta autodráhy Champion měla velká kola s tvrdými pneumatikami. Formy se nedochovaly a výměna není prozatím možná. Prvá auta Gonio (Ford GT, Porsche 917, Mirage, McLaren a Shadow) měla kola sestavená z disků s naznačeným drátovým výpletem (později hladký disk s centrální maticí) a tzv. úzké pneumatiky s výstupkem na vnitřním průměru. Formu se podařilo opravit a pneumatiky jsou dodávány pod kat. č. 615 (ex FGT). Forma na původní disky není prozatím zprovozněna.

Při výrobě modelů Lotus F2 byla zahájena výroba širokých disků (hladký kužel konči jednoduchými paprsky do kříže, disky byly galvanicky chromovány). Nyní jsou lisovány ze stříbrného polyamidu pod kat. č. 609. Na přední nápravu byly použity široké pneumatiky o průměru 23 mm, na zadní nápravu pak velké pneumatiky o průměru 26,5 mm. Tvar pneu se později změnil a přední pneumatiky se začaly společně s disky z formulí používat na všechny typy okruhových aut včetně Porsche 911. Tato kola se tedy skládala z disku katalogové číslo 609 a pneu katalogové číslo 613 – pod tímto označením jsou díly stále dodávány (pneu se pro názornost uvádí jako „přední“).

„Zadní“ pneu (dnes katalogové číslo 614) byly používány na formulová auta Lotus, Tyrrell, Renault, Ligier a Toleman, a je možné je opět nasadit na disky katalogové číslo 609. Protože je termín „auta Gonio“ zavedený, bude toto označení nadále používáno pro zjednodušení orientace v sortimentu při provádění servisu starších autodráh.

Shrnutí: Formule Gonio, všechny disky katalogové číslo 609, pneu vpředu katalogové číslo 613, vzadu katalogové číslo 614. Všechna ostatní auta Gonio je možné zprovoznit použitím disků katalogové číslo 609 a pneu katalogové číslo 613.

Kola FARO – disky a pneumatiky

S přibývajícími počty typů aut narůstá i počet druhů montovaných kol, tedy i disků a pneumatik. V zásadě je ale využívána možnost kombinace disků a pneumatik, kdy díky různému průměru těchto částí dostáváme opticky jiná kola, velikostně typická pro daný model SRC.

Prvý SRC model FARO byl Favorit Racing v měřítku 1:28. Používají se disky katalogové číslo 608 a pneumatiky slick katalogové číslo 611, průměr 19,5/šířka 9,9 mm. Tyto pneumatiky jsou ale dále určeny jako zadní pro modely Národní formule NF 1400 v kombinaci s předními slick nebo jako přední pneu pro formule Tyrrell F1. Z tohoto příkladu je zřejmé, že správné určení pneumatik a disků je poměrně komplikované, a je proto nezbytné přesně zjistit, jaký typ (kat. číslo) je pro daný model použit. Více informací podá tabulka v sekci SERVIS, kde budou rozměry disků a pneumatik aktualizovány při uvádění nových typů aut.

Disky jsou převážně lisovány z odolného polyamidu, pneumatiky pak ze syntetické pryže. Používané směsi musí splňovat požadavky na dobrý záběr (grip) a měly by mít přijatelnou životnost. Tyto požadavky jsou v protikladu, protože dobrý záběr umožňují měkké směsi, které jsou však málo odolné proti otěru. Velmi důležitá je údržba pneumatik. Postačující je omytí pneu ve vodě a v případě delší přestávky jejich uschování např. v uzavřeném obalu auta (nevystavovat slunečnímu záření!). Před jízdou je nejjednodušší použít kus samolepící folie a přejet po lepivé vrstvě hnacími koly – tak jsou spolehlivě odstraněny všechny nečistoty. Při montáži nové pneumatiky na disk je nezbytné zkontrolovat, zda kompletní kolo nehází.

Karoserie

Většina karoserií jsou výlisky z ABS. Některé malosériové modely nebo modely v limitovaných sériích (LS) však mohou mít karoserie tzv. multimateriálové (ABS – PS – PA – polyuretan, Durofol nebo Vivak). Podrobnější informace obsahují návody k autům. Znalost typů použitých materiálů je nezbytná při opravách karoserií, při jejich sestavování ze stavebnic a při dodatečných úpravách a barvení. V pochybnostech je vhodné kontaktovat výrobce.

Karoserie mohou být nebarvené, z probarveného plastu nebo barvené speciálními barvami při použití postupů běžných v průmyslové výrobě při úpravách povrchů. Pro individuální úpravy jsou vhodné běžně dostupné modelářské barvy a štětce. Povrchová úprava modelů SRC může být kombinací barvených ploch, potisku tamponprintem a polepem speciálními potištěnými foliemi s vysokou odolností proti chemikáliím a mechanickému opotřebení. Při výměně samolepících obtisků použijte např. vysoušeč vlasů, kterým folii mírně zahřejte. Její stažení je pak snažší . Případné zbytky lepivé vrstvy odstraňte výhradně technickým benzínem.

Zatímco u celopotištěných modelů je oprava poškození takřka nemožná, lze u modelů FARO odřená místa nahradit novými samolepkami nebo dokonce individuálně změnit celý polep auta podle jiné předlohy. Pokládání nových samolepících obtisků je vždy popsáno v příslušném návodu (například u stavebnice – KITu).