Astronomická olympiáda

24.11.2013 21:32

 

Výsledky krajského kola Astronomické olympiády

pořádané RC MACEK

 

Výsledky krajského kola za Hl.m.Prahu:

4. třída ZŠ    (ročník 2003)    Bartoš Lukáš          73,5 bodů            18. místo
2. třída ZŠ    (ročník 2005)    Ďoubal Vojtěch      nezúčastnil se
3. třída ZŠ    (ročník 2004)    Ďoubal Marek        
nezúčastnil se

 

 

Výsledky školního kola Astronomické olympiády

pořádané RC MACEK

 

Do (krajského) korespondenčního kola postupují:

4. třída ZŠ    (ročník 2003)    Bartoš Lukáš          27 bodů
2. třída ZŠ    (ročník 2005)    Ďoubal Vojtěch      16 bodů
3. třída ZŠ    (ročník 2004)    Ďoubal Marek        15 bodů


 

 

 

 

Rodinné centrum MACEK o.s. 

pořádá školní kolo Astronomické olympiády 

2. prosince 2013 od 18 hodin

v klubovně 

 

Školní kolo 11. ročníku Astronomické olympiády kategorie GH, pořádané RC MACEK, je určeno pro žáky 6.-7. tříd ZŠ a ekvivalentu víceletých gymnázií.

 

Přihlášky zasílejte na e-mail:  soutez.macek@seznam.cz 

Podrobnosti naleznete na: https://olympiada.astro.cz/

Olympiády se mohou zúčastnit i žáci z nižších ročníků s alespoň základními znalostmi z astronomie.

 

Pokyny pro organizaci školního kola

Časový limit pro vypracování úloh prvního (školního) kola je podle Organizačního řádu Astronomické olympiády (Čl. 4 - Školní kolo - odstavec 6) 40 minut.
 
Řešitelé mohou při vypracování úloh školního kola použít libovolné pomůcky (encyklopedie, hvězdné mapy, internet, ...).
 
Při vypracovávání úloh je nutno dodržet veškerá ustanovení Organizačního řádu Astronomické olympiády.
 
Řešitelé i dozor musí čitelně vyplnit identifikaci.  

 

 

Vážení pedagogové, milí řešitelé Astronomické olympiády!

Zahajujeme školní kolo jedenáctého ročníku Astronomické olympiády.

Od tohoto okamžiku si učitelé a vedoucí astronomických kroužků mohou stejně jako v loňském roce stáhnout v chráněné sekci pro učitele (https://olympiada.astro.cz/ucitel) zadání školního kola. Přihlašovací údaje se nemění. Jsou buď původní, nebo takové, jaké si učitelé později sami nastavili. V případě potřeby lze heslo obnovit pomocí odkazu "Zaslání zapomenutého hesla", kde Vám po zadání e-mailové adresy (která musí být registrována v našem systému) na tuto adresu zašleme pokyny k obnovení hesla.
Školní kolo trvá ve všech kategoriích 40 minut a při řešení je dovoleno používat libovolné pomůcky kromě nápovědy spolužáka a dalších živých organismů, a to i zprostředkovaně přes elektronická komunikační média.

Mnoho úspěchů při řešení úloh jedenáctého ročníku přeje

Ústřední komise Astronomické olympiády