2007 - Rok třetí

06.11.2011 19:00

MACKOVI jsou už tři roky

Tři roky. Hodně nebo málo? V lidském životě epizoda, ale dítě se za tři roky změní k nepoznání. Kolovratské mateřské centrum MACEK, kde se již třetím rokem scházejí malé děti a jejich rodiče, má k dítěti určitě blízko. Za ty tři roky od svého vzniku to už není miminko, ale částečně samostatná bytůstka. A také nám pořádně vyrostl.

Začínaly jsme na podzim v roce 2004 v šesti maminkách s malými dětmi. Některé ze zakladatelek už chodí do práce a nejstarší děti pomalu začínají chodit do školy. Přišly další maminky a další děti a MACEK si v Kolovratech postupně získal své místo. Maminky mají kam zajít a zpestřit si mateřskou dovolenou i za horšího počasí a mohou se třeba i zdokonalit v angličtině. Děti se učí pohybovat se v kolektivu dalších dětí, seznamují se s písničkami, říkadly, pohybovou a výtvarnou výchovou. Organizujeme také různé akce, kam mohou přijít všichni, kdo mají malé děti.

A co konkrétně dělal MACEK v podzimní sezóně? Pravidelný provoz jsme po prázdninách zahájili na začátku října. Vzhledem k velkému zájmu a omezené kapacitě klubovny jsme museli zavést systém registrací, který se velmi rychle a dobře zaběhl. Zájemci mají zajištěno, že se na program vejdou, a  klubovně není přeplněno. Na podzim také proběhlo několik již tradičních akcí. V říjnu to bylo Pouštění draků a Táborák s Mackem. Počasí na pouštění draků bylo sice trochu „na draka“ – nefoukal téměř vítr, ale bylo slunečno a akce se i tak vydařila. V listopadu se děti s rodiči vydali na tajemnou podvečerní vycházku setmělými Kolovraty za rozsvícenými dýněmi aneb uskutečnil se již také tradiční Lampionový průvod s dýňovou slavností. Účastníkům přišlo určitě vhod občerstvení – teplé nápoje a dobroty, které šikovné maminky napekly.

V průběhu roku nás čeká spousta dalších akcí a těšíme se, že se setkáme nejen s dětmi a rodiči, kteří se pravidelně zúčastňují, ale i na další nové tváře.

Na závěr bych ráda poděkovala maminkám, které Mackovi věnují mnoho svého vzácného času i energie, tatínkům, že nám to nejen tolerují, ale i se aktivně zapojují, a dětem, že s námi občas spolupracují a že se jim to líbí. A také všem ostatním, kteří nám pomáhají a podporují nás, včetně úřadu a představitelů obce.

Přejeme všem příjemné a pohodové prožití vánočních svátků.

Stanislava Bartošová

Mateřské centrum Kolovraty - MACEK

(otištěno v Kolovratském zpravodaji 2007/4)