2006 - Rok druhý

06.11.2011 20:00

Mateřské centrum Kolovraty – MACEK je určeno pro děti od 0 do 4 let a jejich rodiče (prarodiče). Provozovatelem je občanské sdružení Mateřské centrum Kolovraty - MACEK.

Otevírací doba:   

Pondělí 9 – 11 hod. přednostně pro děti do 2 let.  9:30 – 10:00 hod. kratší program pro děti do 2 let, zbytek času volná herna.

Čtvrtek 9 – 11 hod. přednostně pro děti 2 – 4 roky. 9 – 10 hod. volná herna, 10 – 11 hod. program po děti 2 – 4 roky.

Základním posláním mateřského centra je vytvoření  přátelského prostředí k neformálnímu setkávání rodin s malými dětmi. Maminky zde najdou příležitost k aktivnímu trávení času s nejmenšími dětmi, k navázání nových přátelství, k získání zkušeností, nápadů a podnětů pro svoji rodinu. Pro děti je mateřské centrum ideálním místem pro přípravu na mateřskou školku. Naučí se u nás spoustu básniček a různých říkadel, vyzkouší si některé výtvarné techniky a zazpívají si písničky při kytaře nebo s CD-přehrávačem. Také se věnujeme organizování různých dětských a rodinných programů, jako je Mikulášská besídka, Dětský den nebo Vítání jara.

Aktuality a další informace najdete na webových stránkách: https://macek.kolovraty.sweb.cz/

Kontakt: macek.kolovraty@seznam.cz

MACEK má kritický nedostatek maminek na služby a program. URGENTNĚ hledáme dobrovolníky ochotné zapojit se aktivně do činnosti MACKA. Zájemci hlaste se přímo v Mackovi nebo na mail: macek.kolovraty@seznam.cz.

(zpráva z února 2006)

 

V únoru 2006 zorganizovala Miluška a Katka Masopust.

Březen 2006 byl ve znamení výroby přáníček na Vítání občánků (cca 60 ks), a to pod přísným dohledem Katky.

V dubnu 2006 jsme pod vedením Dany přivítaly jaro a Radkou se zúčastnily Reje čarodějnic.

V červnu 2006 jsme se opět podílely na organizaci Dětského dne.

MACEK na podzim

V říjnu jsme zahájili novou sezonu a oslavili druhé narozeniny Macka. Mateřské centrum má tedy za sebou přes dva roky své existence. Co se za tu dobu událo? Macek si našel své místo v životě mnoha dětí i rodičů. Původní šestice zakladatelek mateřského centra se rozrostla na dost velkou skupinu aktivních členek. Některé děti odrostly, a tak mateřské centrum vyměnily za mateřskou školu. Snad jim přijde vhod, co se v Mackovi naučily a že si zvykly na přítomnost jiných dětí. Rozloučily jsme se také s některými maminkami, kterým skončila rodičovská „dovolená“. Ale přicházejí nové děti a nové maminky a je vidět, že Kolovratům rozhodně nehrozí vyhynutí – klubovna začíná být pomalu těsná!  Pokračujeme v pravidelném programu v klubovně vedle sálu U Boudů, otevřeno máme dvakrát týdně (s ohledem na termín cvičení pro děti v tělocvičně jsme změnili otevírací dobu z úterý na pondělí). Program jsme odlišili pro menší (do dvou let) a větší (od dvou let) děti  - pondělky věnujeme těm mladším a čtvrtky starším. Kvůli velké návštěvnosti jsme v listopadu a prosinci rozšířili pravidelnou otevírací dobu o pátky, kdy je pouze volná herna. V listopadu jsme začali také s výtvarkou pro 3 až 4leté děti v úterý odpoledne.

Dále jsme uspořádaly oblíbené jednorázové akce – na podzim to bylo Pouštění draků a Táborák s Mackem první říjnovou neděli (povedlo se - nepršelo a dokonce i foukal vítr, takže draci vesele létali). 5. listopadu jsme uspořádali Dýňovou slavnost s lampionovým průvodem – počasí nám sice tentokrát příliš nepřálo, ale účast byla velká a napečené dobroty a horký čaj přišly každému vhod. Rozsvícené lampiony a vyřezané dýně jsou zážitkem, na který děti vždy ještě dlouho vzpomínají. 3. prosince jsme si užili Mikulášskou nadílku, o niž byl tak velký zájem, že byla hned obsazena. Nejprve jsme si zazpívali koledy, poté nás potěšili divadelníci s loutkami pod vedením paní učitelky Bouškové a na závěr přišel Mikuláš s anděly a hodným čertem a předal každému dítěti nadílku. 

Na závěr bych ráda poděkovala maminkám, které Mackovi věnují mnoho svého vzácného času i energie, tatínkům, že nám to nejen tolerují, ale i se aktivně zapojují, a dětem, že s námi občas spolupracují a že se jim to líbí. A také všem ostatním, kteří nám pomáhají a podporují nás, včetně úřadu a představitelů obce.

Stanislava Bartošová

Mateřské centrum Kolovraty - MACEK

(otištěno v Kolovratském zpravodaji 2006/4)