Pyramida

Pozoruhodnou konstrukci má drak představující čtyři pyramidy. Papírem jsou potaženy jen stěny jehlanů a dna zůstávají volná. Vhodným uvázáním závěsu proud vzduchu vniká do pyramid a tak nadnáší celou konstrukci, která létá.