Zlomky

21.10.2012 19:10

  

Místo písmen používáme zlomky.

 

Příklad

text:           zelenina

šifra:          5/5 5/1 2/3 5/1 4/3 4/2 4/3 1/1

               

Jak šifrovat

Šifrujeme podle následující tabulky: