Stromečky

21.07.2014 09:43

Středně náročné fyzicky

Jednotlivci nebo dvojice

Lepší počasí

1-4 hodiny

Pomůcky: papír a tužka

 

Každý hráč má za úkol v určeném prostoru (město, obec, několik obcí nebo jen na náměstí, jen v obchodech) oslovit co nejvíce lidí a požádat je o nakreslení stromečku s podpisem na předložený papír. Podpis mohou např nahradit razítka z obchodů.

 

Hodnotí se množství stromečků.