Prospektoři

20.07.2014 09:35

Střední fyzické zatížení

15-30 hráčů

léto

2-4 hodiny

Pomůcky: claimy (čtvrtky s popisem), plánek rozmístění claimů, nitě, jmenovky, pozemková kniha

 

Městečko Faramond skomírá nudou. Už dva měsíce se tu žije spořádaně, neboť vláda slavnostně zaručila nedotknutelnost nových hranic indiánské rezervace, a udělala tak přítrž zabíjení. Šerif teď občas řeční nad nebožtíky zemřelými přirozenou smrtí a přemítá o spolehlivosti vládních smluv. Jen za jeho působení se hranice posouvala dvakrát.

Smrt jistého Johnsona mu náhle zkomplikovala život. Podivín a samotář žil a zemřel mezi indiány, aniž zanechal nějaké příbuzné. Zbylo po něm jen haraburdí a obálka, která obsahuje plánek a několik zlatých valounů. Mapka je poměrně přesná - indiánské území a malé kroužky s číslem. Naleziště!

Šerif není hlupák a rozhodne se vše navléknout tak, aby si osadníci Faramondu přišli na své dřív, než se zpráva rozkřikne, pološílení lidé obrátí rezervaci vzhůru nohama a guvernér sem pošle vládní vojsko. Claimy musí být co nejrychleji zaknihovány. Pošle do rezervace prospektory na jejich vlastní riziko. Každý si zarazí na claimu svůj kolík a nechá si u notáře provést zápis. Indiánům se však nesmí ublížit, i když je pravděpodobné, že opět vytáhnou na válečnou stezku. Naštěstí jich není moc. Spíš hrozí nebezpečí, že se osadníci porvou mezi sebou. V každém případě se hlášení guvernérovi pošle později. Jakmile totiž přitáhne vládní vojsko, bude všemu podnikání konec.

V terénu je ukryto asi dvakrát více claimů, než je osadníků. Každý je označen barvou signalizující vydatnost naleziště, dále pak pořadovým číslem, kódem a je tam volné místo pro podpisy prospektorů.

Osadníci se seznámí s plánkem umístění claimů, jejich výnosností a popisem. Úkolem je najít claim, podepsat se, poznamenat si pořadové číslo, kódové číslo a přesný popis umístění. Tyto údaje pak musí být přesně zaznamenány do pozemkové knihy, kterou má na starosti notář.

Každý osadník má svůj život, o který ho může připravit jak Indián, tak i jiný osadník. Symbolizuje ho cedulka se jménem pověšená na niti na krku. Úkladné vraždy mezi osadníky se ale trestají. Usvědčený vrah je popraven politím kbelíkem vody. Každý mrtvý se musí vrátit po cestě do tábora, kde po dvaceti minutách dostane nový život.

Indiáni představují čtvrtinu až polovinu hráčů (v případě rozdělení na dvě poloviny si pak hráči mohou obrátit úlohy), jsou nedotknutelní a mohou beztrestně brát životy. Claimu se nedotýkají a nezdržují se v jeho okolí.

 

Hodnotí se celkové pořadí.