Poplach

25.07.2014 09:48

3 - 8 členná družstva

do deště

0,5 - 1 hodina

 

Členové družstva odevzdají čtyři části svého oblečení na hromadu. Vedoucí hry hromadu řádně promíchá a hru odstartuje. První z družstev doběhnou k hromadě, najdou své části oblečení a obléknou si je, zapnou a pak teprve běží předat štafetu dalšímu členu družstva.

 

Hodnotí se rychlost.