Modrý život

19.02.2012 17:17

 

V knížce „Přístav volá“ Jaroslava Foglara žil výjimečně dobrý a ušlechtilý chlapec Láďa Vilemín, který si sestavil několik pravidel, které si umínil každodenně plnit a dodržovat. Tomuto každodennímu systému začal říkat Modrý život, jako připomínku morálních i fyzických vlastností každého chlapce a děvčete po vzoru příslušníků modré krve. Podle něho si pak zařídil svůj denní program i jeho kamarád Jiří Dražan a potom i mnoho čtenářů, kteří se podrobnosti o Modrém životě dozvěděli z knihy „Kronika Ztracené stopy“. Rozhodneš-li se i ty žít Modrým životem, dodržuj těchto jeho sedm zákonů:

1. Ranní cvičení
Ráno budeš důkladně cvičit nejméně čtvrt hodiny (nepodaří-li se ti to někdy výjimečně pro nedostatek času, můžeš si cvičení odbýt v jinou dobu téhož dne). Malá rozcvička je důležitá pro začátek každého dne. Protáhni si ruce, tělo i nohy a přidej pár dřepů. Rozcvička není trénink, a tak se nepřepínej.

2. Čištění zubů
Ráno a večer si pořádně vyčistíš zuby. Dvakrát denně je minimum pro splnění úkolu. Jednou to nestačí. Chytrý kluk ale ví, že zuby si máme čistit po každém jídle.

3. Mytí studenou vodou
Umyješ se celý studenou vodou. Otužování je půl zdraví. Nemusí z tebe být otužilec, ale své tělo můžeš utužit opláchnutím obličeje studenou vodou a přidej i krk. Ti odvážnější z vás se mohou opláchnout do půl těla, tedy od hlavy až k pasu.

4. Slušná mluva
Nepromluvíš během dne ani jedno hrubé či dokonce neslušné slovo. Tento úkol si vybarvi na závěr dne. Přemýšlej, zda si nepoužil pro tento den některé sprosté slovo, zda jsi někoho nenazval ošklivým slovem.

5. Čestné chování
Neuděláš nic nečestného: nebudeš lhát, nikoho neošidíš, neurazíš, nikomu ani slovem neublížíš, nepoškodíš žádný majetek, ať veřejný či osobní.

6. Dobrý čin
Každý den vykonáš aspoň jeden, byť třeba nepatrný, dobrý skutek, což je celoživotní úkol každého skauta.

7. Radostný prožitek
Každý den se pokusíš prožít něco radostného – přečteš si kousek nějaké knížky, příjemně se pobavíš s dobrými kamarády, dozvíš se nějakou dobrou zprávu, někdo o tobě řekne něco hezkého, ve škole dostaneš pěknou známku, prožiješ báječnou výpravu nebo schůzku se svým klubem nebo oddílem a podobně. Nauč se radovat z maličkostí.

V tabulce si každý den splněná okénka vybarvi modře. Nesplníš-li některé, ponech je bílé. Snaž se mít co nejvíce okének modrých! Každý večer posuzuj přísně a spravedlivě, které okénko jsi splnil natolik poctivě, abys je mohl modře vybarvit bez výčitek svědomí. Nešiď sám sebe!