La Alcazaba

06.07.2014 09:36

Střední fyzické zatížení

Skupiny 3-8 hráčů

Léto

2-4 hodiny

Pomůcky: lana, popis trasy, vzkazy

 

Letos v zimě byl v muzejním archívu nalezen starý neúplný deník. Je z počátku 16. století, kdy španělští dobyvatelé prozkoumávali peruánské Andy. Deník popisuje strastiplnou výpravu třech dobrodruhů, kteří postupují divokou a nebezpečnou soutěskou La Alcazaba. Jdou proti proudu vody k pramenům do hor, kde tuší zlato. Cesta je těžká, plná nástrah, těm třem jde každou chvíli o život.

Deník je ovšem už starý a velmi poškozený, mnohá slova v něm buď úplně chybí, nebo jsou naprosto nečitelná. Podařilo se nám ho získat, máme ho tady u sebe. A tak se i vy můžete vydat soutěskou La Alcazaba. Půjdete po stopách dávných dobrodruhů a snad se vám podaří najít i zlato.

Vysoko v horách, po nebezpečných stezkách je nutné chodit po skupinách tak, že jednotlivý hráči jsou k sobě přivázáni lanem. Protože hráči sledují stopy po skupině před sebou, musí hledat části jejího deníku po cestě. Cesta vede přes různé překážky a hráči plní úkoly napsané v jednotlivých vzkazech (např. udělat určitý počet dřepů, nasbírat šišky).

 

Hodnotí se nejen rychlost, ale především zvládnutí úkolů.