Konfrontace

24.07.2014 09:33

Psychické nároky

15-30 hráčů

Místnost

4-7 hodin

Pomůcky: souvisí s náplní hry

 

V prvním kole mají hráči slovně vyjádřit, jak by se zachovali v pěti až deseti různých situacích, které vedoucí stručně navodí.

Jsou to situace vyžadující jednoznačné řešení. Hráči si zapisují názvy situací a k nim svoji odpověď. Podepsané listy nakonec odevzdají vedoucímu.

Pak následuje přestávka, v níž lze rozhodnutí statisticky vyhodnotit a každý má možnost porovnat svoji odpověď s většinou.

Ve druhém kole se navodí situace kdy na položené otázky se odpovídá prakticky. Cílem je prověřit okamžik rozhodování, nikoli to jak se kryjou slova s činy. Kdokoli může z této části odstoupit. Hráči postupně opouští místnost a s vedoucím plní určitou situaci. Ostatní mohou typovat jak jí dotyčný vyřeší a pak si to porovnat se skutečností.

 Příklady situací:

·         Jako obchodní zástupce významné firmy jsi se dostal do Indonésie, kde ti k obědu nabídli neznámé na první pohled odporné jídlo. a) sním ho, b) nesním ho. Úkolem může být sníst modré knedlíky, zelenou rýži apod.

·         Klasický případ tonoucího v rybníku nebo řece, ke kterému je potřeba se dostat přes pás bahna. Úkolem je přejít pruh bahna (odporného) dlouhého alespoň 5 metrů.

 

Hodnotí se zvládnutí situací.