Hudbohraní

 

budem zpívat, budem hrát, poslouchat i tancovat

 

Hudební kroužek pro děti od 6 do 8 let

  • písničky, říkadla, hra na tělo, hra na orffovy nástroje, trochu divadla a společného tvoření
  • děti se aktivní hravou formou seznámí s hudebními pravidly i zákonitostmi hudební souhry a improvizace
  • rozvíjíme schopnost dětí diferencovaně slyšet a smysl pro rytmus
  • podporujeme dětskou spontaneitu a pomáháme jí nacházet přirozeně uměleckou podobu
  • bude probíhat pravděpodobně v pondělí brzy odpoledne
     

 

 

Hudbohraní

Hudbohraní 2015

24.09.2015 12:05
                                Hudební kroužek pro děti od 6 do 8 let.pod vedením zkušené lektorky Z. Vlčinské. Termín:pondělí 15-15.45...

Hudbohraní 2014

05.09.2014 07:26
Hudební kroužek pro děti od 6 do 8 let. pod vedením zkušené lektorky Z. Vlčinské.   Termín: pondělí 15-15.45 hod     Cena kurzu:  1100,- Kč (1000,- pro členy RC MACEK)  za pololetí Info: Eliška Pecinová,  macek.kolovraty@seznam.cz  , tel: 776...

Hudbohraní 2013

02.09.2013 06:19
Hudební kroužek pro děti od 6ti do 8mi let.   Bude probíhat pravděpodobně v pondělí brzy odpoledne.   Info a přihlášky: Zuzana Ďoubalová, zdoub@centrum.cz, tel: 776 809 803    

Kurz vede Mgr. Zuzana Vlčinská

- vystudovala hudební vědu na pražské FF UK. Absolvovala dvouletý kurz Orffova Schulwerku u Pavla Jurkoviče a prošla řadou muzikoterapeutických kurzů a seminářů. V r. 2009 ukončila systematický psychoterapeutický výcvik. Dva roky vedla hudební dílnu pro předškolní děti v Břevnově, dva roky pořádala hudební dílnu pro rodiče s dětmi v mateřském centru Nová trojka na Žižkově. Již přes dvacet let se věnuje práci s širokou zpěváckou veřejností, pro niž upravuje lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravkém folkloru. V roce 2005 vydala zpěvník koled s CD "Poslyšte s radostí."

 

Paní Vlčinská o svém kurzu

Zpěv patří k základní výrazové výbavě každého člověka. Schopnost prožívat hudbu je také vlastní úplně každému. Tato schopnost, je-li prohlubována dobrou zkušeností, může příznivě ovlivnit náš způsob setkávání se s druhými lidmi i náš životní pocit. Sluchové zkušenosti z dětství nás podprahově provázejí celý život. Práce s písničkami a nástroji se soustředí především na hru, která tvoří základ hudebního umění. Důsledkem dobrého pohrání může být kultivace hudebních dovedností dětí i rodičů a také kultivace jejich vztahu.

 

Více zde:

www.prozitkovezpivani.cz