Hudební hrátky

Hudební dílna pro rodiče s dětmi od 1 roku do 4 let

  • písničky, říkadla, hra na tělo, společná hra na orffovy nástroje
  • pěstujeme základní smysl dětí pro hudební hru a jejich schopnost souhry, podporujeme jejich radost z objevování a okouzlení zvukem
  • maminkám nabízíme bezpečné prostředí, v němž se mohou se svým potomkem pravidelně zapojit do hudební hry, která rozvíjí matku, dítě i jejich vztah
  • základním materiálem společného zpívání a hraní je sbírka Elce, pelce, kotrmelce Petra Ebena a Václava Fišera

 

Hudební hrátky

Hudební hrátky 2014

05.09.2014 07:24
  Kroužek je určen pro rodiče s dětmi 1-4 roky pod vedením zkušené lektorky Z. Vlčinské.     Termín: pondělí 9-9.45 hod   pondělí 10-10.45...

Hudební hrátky 2013

21.01.2013 21:19
  Kroužek je určen pro rodiče s dětmi 1-4 roky pod vedením zkušené lektorky Z. Vlčinské.     Termín: pondělí 9-9.45 hod  (bude otevřeno v případě zájmu) pondělí 10-10.45...

Hudební hrátky 2012

27.02.2012 17:40
  Kroužek je určen pro rodiče s dětmi 1-4 roky pod vedením zkušené lektorky Z. Vlčinské.   Termín: pondělí 9-10 hod pondělí 10-11 hod Kurz je již...

Hudební hrátky 2011

06.11.2011 14:58
  Kroužek je určen pro rodiče s dětmi 1-4 roky pod vedením zkušené lektorky Z. Vlčinské.   Termín: pondělí 9-10 hod pondělí 10-11 hod Oba kroužky jsou již...

Kurz vede Mgr. Zuzana Vlčinská

- vystudovala hudební vědu na pražské FF UK. Absolvovala dvouletý kurz Orffova Schulwerku u Pavla Jurkoviče a prošla řadou muzikoterapeutických kurzů a seminářů. V r. 2009 ukončila systematický psychoterapeutický výcvik. Dva roky vedla hudební dílnu pro předškolní děti v Břevnově, dva roky pořádala hudební dílnu pro rodiče s dětmi v mateřském centru Nová trojka na Žižkově. Již přes dvacet let se věnuje práci s širokou zpěváckou veřejností, pro niž upravuje lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravkém folkloru. V roce 2005 vydala zpěvník koled s CD "Poslyšte s radostí."

 

Paní Vlčinská o svém kurzu

Zpěv patří k základní výrazové výbavě každého člověka. Schopnost prožívat hudbu je také vlastní úplně každému. Tato schopnost, je-li prohlubována dobrou zkušeností, může příznivě ovlivnit náš způsob setkávání se s druhými lidmi i náš životní pocit. Sluchové zkušenosti z dětství nás podprahově provázejí celý život. Dílna je zaměřena na rodiče a děti od (0)1 - do 4-5 let jako na celek: rodič se zapojí v hudebních hrách a písničkách. Práce s písničkami a nástroji se soustředí především na hru, která tvoří základ hudebního umění. Důsledkem dobrého pohrání může být kultivace hudebních dovedností dětí i rodičů a také kultivace jejich vztahu.

 

Více zde:

www.prozitkovezpivani.cz