Dvoukomorový drak

Na obr.č.23 je dvoukomorový drak zhotovený podobnou metodou jako komorový.