Žabotinského reakce

02.09.2012 08:33

Žabotinského reakce je oxidace kovového iontu iontem bromičnanovým, která je silně inhibovaná produktem, ionty bromidovými. Je to reakce oscilující v prostoru i čase. Příprava zásobních roztoků:

  • NaBrO3 (c = 1 mol/dm3)
  • KBr (c = 0,25 mol/dm3)
  • Kyselina malonová (c = 1 mol/dm3)
  • Ferroin (c = 0.025 mol/dm3).

Zásobní roztoky (kromě ferroinu) byly připraveny v roztoku kyseliny sírové o koncentraci 0,3 mol/dm3. Ke 2 ml roztoku bromičnanu se na Petriho misku přidá 1,25 ml roztoku bromidu draselného, 2 ml roztoku kyseliny malonové a 1 ml ferroinového roztoku. Troška detergentu zmenší povrchové napětí. Celkovou reakci, probíhající v systému, lze zapsat následovně:

 

3 BrO3- + 5 H2Mal + 3 H+ = 3 HBrMal + 2 HCOOH + 4 CO2 + 5 H2O

 

a je vlastně součtem tří probíhajících reakcí

 

2 Br- + BrO3 + 3 H+ + 3 H2Mal = 3 HBrMal + 3 H2O

 

BrO3 + Ferroin2+ + H2Mal + 5 H+ = 4 Feriin3+ + HBrMal + 3 H2O

 

Feriin3+ + HBrMal + 2 H2O = 4 Ferroin2+ + HCOOH + 2 CO2 + 5 H+ + Br

 

U oscilačních reakcí neplatí Bodensteinův princip, který předpokládá v průběhu chemické reakce malou, ale konstantní koncentraci reaktivního meziproduktu. U oscilačních reakcí se naopak koncentrace meziproduktů s časem mění.

 

Chemické reakce: Oscilační reakce

Kinetika: Koncentrace meziproduktu