Výtvarná soutěž 2013 - Kolovratské stromy

29.06.2012 18:01

 

Rodinné centrum Kolovraty – MACEK vyhlásilo pro Den Země 2013 výtvarnou soutěž na téma Kolovratské stromy, které se zúčastnilo 109 dětí a dospělých s celkem 121 pracemi. Příjemné bylo zapojení školní družiny i mateřské školky, za což patří dík především paním učitelkám. Oceněné práce byly vystaveny v kolovratském Infocentru a ceny byly předány v rámci velikonočního jarmarku. Při této příležitosti se patří poděkovat Úřadu městské části Praha – Kolovraty, Českému svazu ochránců přírody a Hvězdárně Fr.Pešty v Sezimově Ústí za pěkné ceny. Na závěr pak je nutné poděkovat členům Rodinného centra MACEK za organizaci celé soutěže.

Na závěr už jen pozvánka na další ročník soutěže, který RC MACEK vyhlásí opět na podzim tohoto roku.

 

Výsledky výtvarné soutěže "Kolovratská zátiší"

Odborná komise po dohodě s organizátory zařazení nové kategorie ve výtvarné části "Mentálně postižení", a to z důvodu odlišného hodnocení.

Celkem bylo do soutěže zasláno 121 prací.

 

 

  jméno příjmení název kategorie pořadí
           
FOTOGRAFIE
  Marek Ďoubal   do 10 let 1
  Vojta  Ďoubal   do 10 let 2
  Zuzana Ďoubalová   nad 18 let 1
  Martin Burda   nad 18 let 2
           
KRESBA, MALBA
  Matěj Menšík Borovice na Parkáně do 6 let 1
  Jan Ošlejšek U Donáta do 6 let 2
  Anička Machová Stromy a jabloň do 6 let 3
  Vanesa Pekárková   do 6 let 3
  Janička Chválová   6-7 let 1
  Johana Litvínová   6-7 let 2
  Michaela Martínková Na zahradě 6-7 let 3
  Alexandra Hostinská Západ Slunce v ulici Nad topoly 8-9 let 1
  Ema Sousedíková Východ Slunce 8-9 let 1
  Anička Dundrová Strom u hřiště 8-9 let 2
  Lukáš Bartoš   8-9 let 3
  Tomáš Růžička Stromy u nádrže v Kolovratech 8-9 let 3
  Jana Ratajová   postižení 1
  Žofie Peterová   postižení 2
  Božena Frková   postižení 3

 

 

 

Rodinné centrum Kolovraty – MACEK o.s. vyhlašuje pro Den Země 2013 regionální výtvarnou soutěž na téma

 

Kolovratské stromy


 

Soutěžní podmínky

 • Do soutěže budou zařazeny jen práce vztahující se k tématu soutěže, tzn. pro rok 2013 se jedná o téma Kolovratské stromy (předpokládáme výtvarné práce a fotografie zachycující stromy v Kolovratech a nejbližším okolí).
 • Zaslané práce se nevracejí a pořadatelé si vyhrazují právo s nimi dále nakládat, a to včetně zveřejnění.
 • Práce musí být čitelně označena:
  • jménem, příjmením a věkem autora,
  • adresou bydliště autora nebo adresou školy (pokud se díla posílají hromadně ze školy),
  • názvem práce
 • Při nedodržení soutěžních podmínek, nebude dílo přijato do soutěže.
 • Maximální počet soutěžních prací od jednoho autora – 3 práce.
 • Škola, školka a družina mohou zasílat rovněž kolektivní práce.
 • Nepřijímáme do soutěže fotografie vytištěné na kancelářském papíře nebo fotografie zaslané e-mailem.

 

Podrobná pravidla soutěže

 

Soutěžní kategorie

a) Výtvarná díla – malba a kresba
Formáty malby, kresby: min. A5, max. A3.
Věkové kategorie:
do 6 let
6 – 7 let
8 – 9 let
10 – 12 let
 nad 12 let 
b) Fotografie
 

Formáty fotografií: min. 15x 20 cm, max. 30x40 cm.
Věkové kategorie:

do 10 let
10 – 15 let
15 – 18 let
nad 18 let


Termíny

• Vyhlášení soutěže:               1.10.2012
• Uzávěrka prací:                     1.3.2013 (rozhodující je termín doručení)
• Vyhlášení výsledků:             23.3.2013 (v rámci velikonočního jarmarku)
• Výstava vítězných prací:      23.3.-15.4.2013 (Infocentrum Kolovraty)


Své práce – zanechte v době od 15.1. do 1.3. 2013 v obálce s nadpisem MACEK – soutěž v boxu umístěném v Infocentru Kolovraty

(nebudou přijímány práce zaslané poštou)

 

 

Akce je spolufinancována Městskou částí Praha - Kolovraty.