Výtvarná soutěž 2011 - Příroda Kolovrat a okolí

06.11.2011 15:52

 

Propozice

RC MACEK o.s. vyhlašuje pro Den Země 2011 výtvarnou soutěž na téma "příroda Kolovrat a okolí"

 

Soutěžní podmínky
 • Do soutěže budou zařazeny jen práce vztahující se k tématu soutěže.
 • Zaslané práce se nevracejí a pořadatelé si vyhrazují právo s nimi dále nakládat, a to včetně zveřejnění.
 • Práce musí být čitelně označena:
  • jménem, příjmením a věkem autora,
  • adresou bydliště autora,
  • adresou školy (pokud se díla posílají hromadně ze školy),
  • názvem práce.
 • Při nedodržení soutěžních podmínek, nebude dílo přijato do soutěže.
 • Maximální počet soutěžních prací od jednoho autora – 3 práce.

 

Soutěžní kategorie
a) Výtvarná díla – malba a kresba
 • Formáty malby, kresby: min. A5, max. A4.
 • Věkové kategorie:
  • do 6 let
  • 6 – 10 let
  • 10 – 15 let
  • nad 15 let

 

b) Fotografie
 • Formáty fotografií: min. 10x15 cm, max. 30x30 cm.
 • Nepřijímáme do soutěže fotografie vytištěné na kancelářském papíře (z tiskáren) a zaslané e-mailem.
 • Věkové kategorie:
  • do 10 let
  • 10 – 15 let
  • 15 – 18 let
  • nad 18 let

 

Termíny
 • Vyhlášení soutěže: 30.1.20111
 • Uzávěrka prací: 30.3.2011 (rozhodující je termín doručení)
 • Vyhlášení výsledků: 16.4.2011 (v rámci velikonočního jarmarku)
 • Výstava vítězných prací: 16.-30.4.2011 (Infocentrum Kolovraty)

 

Své práce - zanechte

v obálce s nadpisem MACEK - soutěž

v Infocentru Kolovraty


 

 

Výsledky výtvarné soutěže

Rodinné centrum Kolovraty – MACEK vyhlásilo pro Den Země 2011 výtvarnou soutěž na téma příroda Kolovrat a okolí, které se zúčastnilo 103 dětí a dospělých s celkem 106 pracemi. Příjemným překvapením pro organizátory byl nejen počet prací, ale především jejich kvalita. Určitě sehrálo svojí roli zapojení školní družiny i mateřské školky, za což patří dík především paním učitelkám.

Doufám, že pro oceněné soutěžící byly příjemným překvapením ceny a především výstava oceněných prací v Infocentru v Kolovratech. Při této příležitosti se patří poděkovat Blance Oujezdské za pomoc s výstavou a vyhlášením výsledků na velikonočním jarmarku, Úřadu městské části Praha – Kolovraty, Českému svazu ochránců přírody a Hvězdárně Fr.Pešty v Sezimově Ústí za pěkné ceny. Na závěr pak je nutné poděkovat členům rodinného centra MACEK za organizaci celé soutěže.

Na závěr už jen pozvánka na další ročník soutěže, který rodinné centrum MACEK vyhlásí koncem tohoto roku.

 

Výsledky soutěže:

 

kategori - malba a kresba do 6 let

na 1. místě Lukáš Novotný

na 2. místěKateřina Novotná

na 3. místěKačka Mourková

 

kategorie - malba a kresba 6-10 let

na 1. místě Anička Dundrová

na 2. místěshodně Anežka RybováaMagda Rybová

na 3. místěVeronika Šustová

 

kategorie - malba a kresba 12 let

na 1. místě Adéla Celerová

 

kategorie - fotografie nad 18 let

na 1. místě Lucie Hofmanová

na 3. místě Jana Pokorná

čestné ceny v kategorii malba a kresba 6-10 let pro dvojice

Sýkora - Pedret , Krejčí - Krňanská , Nováčková - Vydlák

    

Ceny v dalších kategoriích a na dalších místech nebyly uděleny.