Výlet na Milešovku a do Libochovic

16.03.2015 22:47

 

Termín: 16. května 2015

Organizátor: RC MACEK, kontakt Petr Bartoš   (777 770 253)
Přihlášky: 
přihlášky zasílejte na e-mail  vylet-macek@seznam.cz nebo použijte on-line formulář (seznam osob, kontaktní údaje) do 10.5.2015
Záloha: zálohu ve výši 50% ceny zasílejte na účet 6566092001/5500 pod VS 150501 (do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno) do 10.5.2015
Doprava: autobus
Účast: výlet není vhodný pro děti do 4 let

 

Cena: 280,- Kč  (255,- Kč   -  sleva pro členy RC MACEK cca 10%)
     
cena zahrnuje dopravu autobusem, vstup do zámku Libochovice / cena nezahrnuje oběd
Pojištění: všichni účastníci výletu jsou úrazově pojištěni

 

Trasa:

  • odjezd 8.30  KD U Boudů 
  • 10 – 13.30 Milešovka
  • oběd
  • 15 - 17 hod Libochovice
  • příjezd cca 18.30 KD U Boudů  

 

Milešovka

Nejvyšší hora Českého středohoří 837 m, kterou přejdeme od severu k jihu, navštívíme na jejím vrcholu rozhlednu i občerstvovnu a kochati se budeme krásami přírody i krajiny. Cestou vystoupáme o 351 m a následně sestoupíme 466 m při celkové délce trasy 5,2 km.

„Skutečně rozkošná jest však vyhlídka ze vzdušné této výše zvláště za jasných dnů podzimních. Péru našemu nelze vystihnout krás, v něž stápí se udivený zrak, a jak nicotným jeví se odtud veškeré dílo rukou lidských vedle velebné všemocnosti přírody!“ (F.A.Borovský)

 

Libochovice

Zámek Libochovice se nachází v malebné krajině dolního Poohří lemované romantickými kopci Českého středohoří.

Zámek patří mezi nejvýznamnější raně barokní stavby v Čechách. Jeho stavitelem byl italský stavitel Antonio della Porta v letech 1683 - 1690.

Při zámku se nalézá rozsáhlý park, skládající se z francouzské zahrady s pravidelně tvarovanými dřevinami a z přírodně krajinářského parku s mnoha dendrologickými zajímavostmi.

Při naší návštěvě shlédneme expozici J.E.Purkyně a prohlédneme si běžně nepřístupné zámecké sklepy.

 

 

Vše o Milešovce: https://milesovka.cz/hora-milesovka/

Vše o Libochovicích: https://www.zamek-libochovice.cz