Výlet do Atom Muzea Javor 51 a do Příbramských dolů

17.05.2015 12:21

 

Termín: 19. září 2015

Organizátor: RC MACEK, kontakt Petr Bartoš   (777 770 253)
Přihlášky: 
přihlášky zasílejte na e-mail  vylet-macek@seznam.cz nebo použijte on-line formulář (seznam osob, kontaktní údaje) do 10.9.2015
Záloha: zálohu ve výši 50% ceny zasílejte na účet 6566092001/5500 pod VS 150901 (do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno) do 10.9.2015
Doprava: autobus
Účast: výlet není vhodný pro děti do 6 let

 

Cena: 435,- Kč dospělý / 335,- Kč dítě  (395,- Kč / 335,- Kč dítě  -  sleva pro členy RC MACEK cca 10%)
     
cena zahrnuje dopravu autobusem, vstup do AtomMuzea a do 4 částí Hornického skanzenu Březové Hory (Jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou dolu Anna, Vodní patro dolu Anna, Vodní kolo dolu Anna, Vodní štola dolu Anna) / cena nezahrnuje oběd

Pojištění: všichni účastníci výletu jsou úrazově pojištěni

 

Trasa:

  • odjezd 8.00  od Zvoničky !! (změna z důvodu rekonstrukce ul. Mírová) 
  • 9 – 12.30 Hornický skanzen Březové Hory
  • oběd
  • 15 - 17 hod Atom Muzeum Javor 51
  • příjezd cca 18.30 ke Zvoničce !! (změna z důvodu rekonstrukce ul. Mírová)

 

Atom Muzeum Javor 51

Muzeum slavnostně otevřelo 17. srpna 2013 a nachází se ve vojenském prostoru Brdy. O jeho vznik několik let usilovala skupina dobrovolných nadšenců sdružených v Nadaci Železné opony. Muzeum má totiž jedinečné genius-loci.

V době studené války zde byly skladované jaderné hlavice, které měly být připraveny k odpalu z nedaleké sovětské raketové základny v Rokycanech. Od roku 1965 do roku 1990 zde nebyl jediný občan Československa. Dokonce byl prý odepřen vstup československé části delegace, která byla účastníkem cvičení Družba 1985.

V devadesátých letech zde byly skladovány bankovky a mince, které byly staženy z oběhu v době měnové odluky od Československé federativní koruny k České koruně. Bylo zde umístěno na malém prostoru několik miliard korun. V novém tisíciletí zde na pět let spočinuly ostatky 4.400 bývalých vojáků wehrmachtu, kteří padli na území České Republiky a nyní jsou pietně pohřbeni na vojenském hřbitově v Chebu. I nyní v roce 2014 se každý z návštěvníků ocitne na vojenském území, kde není dovolen volný pohyb návštěvníků. Nutná je registrace, občanský průkaz a přítomnost registrovaného průvodce. Naším cílem je zpřístupnit celou oblast Brdska nám všem. Nadace železné opony.

Otevření muzea

Click Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click

 

 

Hornický skanzen Březové Hory

 

Prohlídkový areál B "Důl Anna" v prostoru dolu Anna, zaraženém v roce 1789, začíná cáchovnou dolu Anna s expozicí o hutnictví a úpravnictví.

Cáchovna dolu Anna

Z cáchovny nebo přímo z nádvoří je možné vstoupit do podzemí a projet se důlním vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy Prokop z roku 1832, nejhlubší šachtě březohorského revíru (1600 m) a patřící k jedné z nejhlubších šachet ve střední Evropě. Součástí prohlídky podzemní štoly je také ukázka historického důlního díla.

Prohlídka pokračuje ve strojovně dolu Anna s technickou památkou, jedním z nejvzácnějších exponátů Hornického muzea na Březových Horách, parním těžním strojem Breitfeld & Daněk z roku 1914.

Parní těžní stroj ve strojovně dolu Anna
Parní těžní stroj Breitfeld-Daněk z roku 1914

Další část prohlídky začíná v nejnižším podlaží cáchovny dolu Anna, odkud se sfárá speciálním výtahovým zařízením do podzemí. Historické důlní dílo, tzv. Wasserlauf - vodní patro, vznikalo postupně od 16. do 19. století jako součást vodního systému určeného k pohonu důlních a úpravenských zařízení. Podzemní chodba v délce 750 m spojuje důl Anna s dolem Vojtěch. Trasa je zčásti vedena po kovových roštech umístěných nad podlahou chodby, po níž protéká voda. Během prohlídky lze spatřit unikátní komory vodních kol, historické dobývky a rudní komíny. Prohlídka je fyzicky náročnější (na výstupu z podzemí je 156 schodů).

Třetí část prohlídky umožňuje návštěvu unikátní komory vodního kola, které v 19. století pohánělo těžní stroje a z něhož se dochovalo cenné torzo hřídele. Do těchto podzemních prostor se fárá výtahem obdobně jako při návštěvě vodního patra - Wasserlaufu. Na trase délky 100 m je 60 schodů tam a zpět.

Wasserlauf - komora vodního kola - zbytek hřídele
Cáchovna dolu Anna s výtahem do podzemí - vodního patra

Za zpřístupnění historického podzemí vděčí Hornické muzeum Příbram vstřícnému jednání Obvodního báňského úřadu Příbram a příkladné spolupráci se státním podnikem DIAMO, který velkorysým a vysoce profesionálním způsobem řeší zajištění starých důlních děl a jejich uchování pro příští generace, neboť se v nejednom případě jedná o evropské i světové unikáty.