Technické muzeum

20.12.2011 13:34

 

Za dobu delší než sto let byly v Národním technickém muzeu vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky. Nejzajímavější a v řadě případech unikátní sbírkové předměty si můžete prohlédnout ve stálých expozicích i krátkodobých výstavách. Zájemci o důkladnější poznání dějin techniky a širších souvislostí mají k dispozici také bohatou knihovnu a archiv dějin techniky a průmyslu. Především školám nižších a středních stupňů, ale také předem ohlášeným skupinám návštěvníků, připravuje názorné a interaktivní vzdělávací programy oddělení muzejní pedagogiky nazvané ENTER. Národní technické muzeum má také vlastní výzkumné pracoviště se svou publikační a vzdělávací činností z oblasti dějin věd a techniky.

V únoru 2011 byla po dlouhodobé rekonstrukci (2003 - 2011) otevřena první část stálých expozic:

DOPRAVA, ARCHITEKTURA, STAVITELSTVÍ A DESIGN, ASTRONOMIE, TISKAŘSTVÍ a FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR.

Postupně k nim přibude expozice TECHNIKA V DOMÁCNOSTI, FOTOGRAFICKÁ A FILMOVÁ TECHNIKA, HORNICTVÍ, HUTNICTVÍ a MĚŘENÍ ČASU.