Stahování hada

09.08.2009 09:04

Rozestup v družstvech opět na předpažení. Hráči se na povel "Připravit" předkloní a každý dá pravou ruku skrze nohy hráči, který je za ním. Ten ji uchopí svou levicí a pravici opět podá za sebe. Na povel "Teď" začne celý zástup couvat, poslední si lehne celou délkou těla na záda a postupně si tak lehnou všichni hráči, až celé družstvo leží v přímce, kolena těsně u hlavy spoluhráče. Nohy jsou napjaty při těle druhého, špičky přihnutý dovnitř. Poslední si lehá hráč, který stál v čele zástupu. Sotva dolehl, hned se zase zvedá a postupuje rozkročmo dopředu. Za ním se zdvihají i ostatní. Když se zdvihne poslední, vykřikne - "Hotovo", družstvo se pustí a všichni běží k vytyčenému cíli. Při lehání i vztyku se nikdo nesmí pustit a družstvo musí zůstat až do výkřiku "hotovo" spojeno. Pustí-li se někdo, musí znovu zaujmout polohu, jakou měl před puštěním a ostatní se musí k němu vrátit. Až si tuto hru trochu osvojíte, můžete si pravidla upravit tak, že družstvo může zůstat spojeno i při dobíhání k cíli.