Spontánní exotermická reakce mezi dvěma pevnými látkami

06.09.2014 08:32

Stejná množství (asi 1–2 g) hydroxylaminu hydrochloridu a dusitanu sodného jsou třena, pak smíchána a opět třena. Potom je směs vysypána na filtrační papír. Papír černá a je vidět mrak vodní páry, která vzniká při reakci. Probíhá exotermní reakce

 

NaNO2(s) + H2NOH.HCl(s) = NaCl(s) + 2 H2O(g) + N2O(g)  

 

 (ΔHr = −136,5 kJ/mol)

 

Reakce je příznivá z hlediska enthalpického (exotermní reakce) i entropického (při reakci roste entropie, neboť z pevných látek vznikají látky plynné: vodní pára a oxid dusný – rajský plyn). Jedná se o spontánní reakci, neboť energie, kterou mají molekuly při pokojové teplotě je vyšší než aktivační energie dané reakce.

 

Chemické reakce:              Reakce jednosměrné, Reakce v pevné fázi, Reakce spontánní

Kinetika:                             Aktivační energie

Termodynamika:                Exotermní reakce