Spam

06.02.2012 19:47

 

Co je to spam?

Spam je masově odesílaná nevyžádaná elektronická pošta, tedy e-mail odeslaný na obrovské množství e-mailových schránek. Společným znakem těchto e-mailů je to, že spammeři odesílají zprávy na obrovské množství e-mailů. Nejedná se o žádnou cílenou reklamu na vytipovaný okruh lidí, ale o masové rozesílání dané zprávy (reklamy) komukoli. Dalším společným znakem spamu je, že adresa odesílatele je podvržená. Bývá nahrazena neexistujícím odesílatelem nebo nahrazena e-mailem příjemce. Rozesílání spamu je chápáno jako obtěžování, tedy kdyby spammeři odesílali spamy ze své e-mailové adresy, bylo by snadné je dohledat a odpojit od internetu. Hlavním důvodem rozesílání spamu je zisk.

 

Co spam není?

Spamem v žádném případě není reklamní sdělení, které jste si vyžádali, když jste odsouhlasili posílání reklamních e-mailů např. od firmy, kde jste v minulosti nakupovali. Dále spamem není klasická soukromá nebo obchodní e-mailová komunikace.

 

Jak se proti spamu bránit?

  • Zbytečně nezveřejňovat svou e-mailovou adresu na internetu, tj. neregistrovat se v podezřelých, neznámých formulářích nebo soutěžích. (Na internetu jsou roboti, kteří sbírají e-mailové adresy za účelem rozesílání spamu.)
  • Na konci zprávy bývá tlačítko Odhlásit (Unsubscribe). Správně by vás po kliknutí na odhlášení měla tato funkce skutečně odhlásit, ale pokud se jedná o podvodný e-mail, často se přihlásíte jen k odebírání dalších spamových zprav. Pokud si tedy nejste stoprocentně jisti, že jde o newsletter či obchodní sdělení, k jehož zasílání jste dali dříve souhlas, neklikejte.
  • Přemýšlejte, buďte ostražití a neotevírejte jakoukoli příchozí spamovou zprávu.
  • Většina spamů je odesílána z uživatelova počítače bez jeho vědomí, protože je jeho počítač napaden virem. Doporučuje se tedy používat aktualizovaný operační systém + firewall + aktualizovaný antivir, jinak může rozesílat spam i váš počítač.

 

Spam není jen v elektronické poště

Dříve slovo spam poukazovalo pouze na e-mail, dnes je rozšířené na celém internetu. Spam - tedy nevyžádaný obsah - se objevuje i v diskusních skupinách, instant messagingu (ICQ), blozích, návštěvních knihách a na fórech. Nejnovější trend spamu je SMS spam.

 

Zajímavosti

  • V současné době je celosvětový poměr z celkového počtu e-mailů: nevyžádaná pošta, spam, 93 % a vyžádaná pošta, HAM, 7 %. Ze 100 e-mailů je tedy 93 spamových zpráv a pouze 7 regulérních e-mailů!
  • Převážná většina spamu obsahuje reklamu na farmaceutické výrobky.
  • Každý den je odesláno 107 miliard spamu.
  • Více než 95 % spamu je psáno v anglickém jazyce.

 

Spam - právní obrana

Již vás nebaví nalézat každý den ve své e-mailové schránce velké množství otravného spamu? S většinou se sice vypořádá váš počítačový filtr, ale vždy se nakonec objeví nějaké to „smetí“, které vás bude obtěžovat znovu a znovu. Právní rámec nabízí sice pomalejší řešení, ale mívá dlouhodobější a účinnější efekt. Podáte-li správně stížnost, můžete pomoci v dlouhodobém boji se spamem. V určitých případech se můžete dokonce pokusit o dosažení náhrady škody.
 

V prvé řadě je nutné určit, zda se vůbec jedná o spam. V mnoha případech se stává, že dotyčný dal někdy v minulosti souhlas, byť nevědomky, se zasíláním obchodních sdělení, a to ať již formou e-mailu, SMS, nebo telefonicky. V těchto případech lze vždy jednoduchým způsobem zažádat o vyřazení ze zasílání obchodních sdělení, tzv. opt-out. Vesměs lze nalézt stručné informace např. v patičce e-mailu a často postačí kliknout na zmiňovaný odkaz. V případě, že se opt-out možnost nenabízí, jedná se o porušení zákona o některých službách informační společnosti a lze přinejmenším podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

 

Stížnost

V případě, že obdržíte nevyžádané obchodní sdělení od konkrétního subjektu, lze doporučit vyplnit tento formulář ÚOOÚ. Úřad se se šiřitelem spamu vypořádá veřejnoprávní cestou. Vyplnění formuláře má smysl jen v případech, kdy se jedná (i) o subjekt, který podléhá českému právu, (ii) z obsahu obchodního sdělení vyplývá, že podporuje zboží, služby nebo image subjektu. V případě spamu pocházejícího z jiné země doporučujeme alespoň nahlásit spam na SpamCop (US). Jedná se o projekt, který vytváří globální blacklisty zdrojů spamu.

 

Náhrada škody

Jestliže žádáte určitou finanční náhradu, musíte se již obrátit k soudu. V tomto případě musíte identifikovat žalovaného a unést důkazní břemeno, tzn. prokázat, že vám žalovaný způsobil svým jednáním škodu. Žalujete tedy z titulu obecné náhrady škody, a musíte tak vyčíslit konkrétní škodu, kterou vám spam způsobil, a to včetně příčinné souvislosti s jednáním spammera. Veškeré tyto věci se bohužel v dnešní době stále velice těžce prokazují. Nutno taktéž upozornit, že soudní proces může trvat relativně dlouhou dobu.

 

 

 

Zdroj: https://www.bezpecnyinternet.cz