Šembera a její údolí

31.12.2011 20:20

 

Naučná stezka začíná v Tuchorazské ulici u silničního mostu přes říčku Šemberu naproti pivovaru. Zde na počátku parkové cesty podél Šembery nalezneme zastávku Pivovar v Českém Brodě.

Naučná stezka není zpočátku vůbec značená, podle plánku na panelu má vést relativně frekventovanou Tuchorazskou ulicí vpravo ven z města. Doporučujeme místo toho vyrazit parkovou cestou proti proudu Šembery, po červené značce. Na konci parku vyjdeme na silnici, kde červenou značku opustíme a odbočujeme vlevo podél starého koupaliště.

Mineme vrata k fotbalovému stadionu, opustíme asfaltku a pokračujeme rovně travnatou cestou. Cesta míří rovně k objektu velkoskladu, my však ještě předtím zahneme vpravo a jdeme spíše vyšlapanou pěšinou po okraji pole, po pravé ruce máme křoviny a sportovní areál. Ten celý obejdeme, a pak míříme směrem k Šembeře a rohu pole, kde spolu s Šemberou podejdeme podchodem frekventovanou státní silnici. Teprve zde v podchodu nacházíme první značky naučné stezky.

Za podchodem pokračujeme vlevo podél oplocení až k štěrkové vozové cestě, po níž odbočujeme vpravo. Mineme několik domů a pak mírně klesáme úvozem až k přechodu před potok (tvořený několika kamennými bloky). Za potokem vystoupáme na hráz rybníka Podviňák, kde je umístěna zastávka Historie využívání lesů. Zde opět zcela zmizí značení trasy, a objeví se až o 2 km dál (!) u tuchorazské hlásky.

Od zastávky pokračujeme po hrázi Podviňáku k ubytovně a silnici, po níž odbočujeme vlevo. U Podviňáku začíná naučná stezka Zahrady (úvodní panel je nedaleko vrat kempu), s níž jdeme až do osady Zahrady souběžnou trasou. Jdeme tedy stále rovně po silnici podél Podviňáku do Zahrad. POZOR – na rozcestí zhruba ve středu Zahrad odbočujeme VLEVO po červené značce přes most na hráz Mlýnského rybníka. Neumělé, amatérsky provedené zelenobílé značení naučných stezek vedoucí rovně po silnici patří naučné stezce Zahrady, nikoliv naučné stezce Údolím Šembery!!!

Jdeme tedy panelovou cestou po hrázi Mlýnského rybníka, po červené značce. Protože naučná stezka Zahrady tvoří okruh kolem rybníka, jdeme nyní stále souběžně s ní, ale v protisměru. Na hrázi potkáváme její panel. Za hrází se stočíme vpravo a začneme stoupat vozovou cestou. Za okrajovými domy a lesíkem vyjdeme na zarostlou louku a míříme pěšinou pod věž tuchorazské hlásky. Až zde se po dvou kilometrech od rybníka Podviňák znovu objeví značení naučné stezky Údolím Šembery (!).

Pod hláskou jdeme vpravo, a na následujícím rozcestí odbočujeme rovněž vpravo dolů, stále po červené značce. Níže v lese nacházíme zastávku Funkce lesa. Za ní nás konečně opustí trasa naučné stezky Zahrady a dál jdeme už pouze trasou naučné stezky Údolím Šembery. Sestoupíme lesní vozovou cestou na zarostlou louku, projdeme řídkým lesíkem a na pásu rozlehlé mýtiny za ním, která zahrnuje oba svahy údolí, jdeme vlevo a pak hned vpravo k lesu. Krátce po vstupu do lesa nacházíme zastávku Přirozená skladba lesa a půda.

Dále jdeme pořád stejnou vozovou cestou po dně údolí, po levé ruce máme zalesněný svah, po pravé lužní les a zákruty Šembery. Po asi 400 metrech potkáváme zastávku Tajemství meandru. Po dalších asi 1200 metrech je zastávka Ochrana lesa. Dále po asi 500 metrech nalezneme zastávku Pracovní rok lesníka. U ní je rovněž zbudováno posezení.

Za ní se cesta stočí vpravo, přejde po můstku Šemberu a posléze vyjde na úzkou silnici, po níž pokračujeme vlevo. Jdeme asi 300 metrů, po nichž opustíme silnici i červenou turistickou značku a odbočíme vozovou cestou šikmo vlevo. Po okraji louky přijdeme ke skupině chatek a kolem myslivecké základny dorazíme k zastávce Myslivost a sokolnictví.

Zde odbočujeme vlevo a propleteme se esíčkem mezi chatami. Za nimi cestu opustíme a pokračujeme přímo přes protáhlou louku, přičemž se držíme spíše jejího levého okraje, podél houštin lemujících tok Šembery. Na konci louky se opět napojíme na úzkou silnici, odbočíme vlevo, přejdeme silniční most a po pár desítkách metrů dorazíme k rozcestí Na Šembeře a parkovací ploše u něj. Na okraji parkoviště vpravo je zastávka Doupný strom.

Od ní jdeme štěrkovou cestou z parkoviště společně po červené, zelené a žluté turistické značce. Po asi 250 metrech se značky rozdělují, my jdeme vpravo po červené, a zleva po žluté a zelené se sem pak budeme vracet, po absolvování okruhu přes hrad Šember.

Červená vede zpočátku pěšinou po okraji louky, po vstupu do lesa začne stoupat podél zahlubujícího se balvanitého koryta Šembery. Přejdeme po lávce a za ní mírně stoupáme lesem. Výše pak, u další lávky, nacházíme zastávku Výchova hospodářského lesa.

Za ní znovu přejdeme lávku přes Šemberu a začneme velmi příkře stoupat pěšinou do protějšího úbočí. Výše vede pěšina zaříznutá v prudkém svahu a stále stoupá. Nakonec dorazíme k rozcestí Na Zámkách, kde opustíme červenou značku a odbočujeme vlevo serpentinou vzhůru po žluté. Cesta vede zpočátku v přímém směru, nahoře se pak stočí vpravo skrz mohutný val. Ihned za ním cestu opustíme a odbočíme spolu se žlutou značkou vlevo do lesa. Po asi 150 metrech dorazíme k dvěma mohutným valům hradiště, a pokračujeme vpravo po koruně jednoho z nich. Na jeho konci pak zahneme vlevo, a volným lesem dorazíme k zastávce Hrad, hradiště a tramping nad Šemberou. Místo, kde stával hrad Šember, se nachází v prostoru za panelem, na ostrožně za vylámaným příkopem.

Od panelu pokračujeme pěšinou po žluté značce vpravo dolů ze svahu a lesem sestoupíme až na kvalitní štěrkovou lesní vozovou cestu. Zde se napojíme na zelenou značku, a spolu s ní a žlutou odbočujeme vlevo dolů. Po asi 100 metrech potkáváme poslední zastávku Dospělý les. Dále pak již jen po cestě sestoupíme k louce, kde se uzavře okruh kolem hradu a napojíme se zde opět na červenou značku. Společně se všemi třemi značkami se pak vydáme vpravo k rozcestí Na Šembeře, kde naučná stezka končí. Je ovšem nutné předeslat, že nikde poblíž není žádná možnost hromadné dopravy, a je třeba počítat s dalšími několika kilometry k nejbližší autobusové zastávce (Doubravčice, Přehvozdí, Kozojedy).