Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy (RDMP)

31.12.2012 11:08

 

webové stránky RDMP: https://www.rdmp.cz/

 

Co nám členství přinese?

 • propagaci našich akcí (v případě potřeby)
 • právní pomoc a rady
 • pojištění členů a účastníků veškerých akcí
 • další pomoc a podporu našich aktivit

 

Kdo další je v Radě?

 • Chmelnický dětský klub
 • Informační centrum oddílů a klubů o.s.
 • Klub Domino, Dětská tisková agentura
 • Občanské sdružení Děti bez hranic
 • Občanské sdružení Neposeda
 • Pražská krajská rada Asociace TOM
 • Pražská organizace Pionýra
 • Rada rodičů při ZŠ Mohylová - o. p. s.
 • Rodinný klub Setkávání
 • Sdružení turistických a tábornických oddílů 
 • Zlatá kotva
 • Rodinné centrum Kolovraty MACEK o.s.
 • Harmonic World o.s.
 • Jules a Jim o.s.

 

Poslání RDMP

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které vyplňují v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ volný čas dětí. Naším členem se můžou stát oddíly, kluby, domy dětí a mládeže; nezisková občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, prostě všechny organizace pracující s dětmi a pro děti. Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy všechny své členy podporuje a pomáhá jim – s komunikací se státními orgány a organizacemi, s prosazováním jejich zájmů, s problémy a jejich řešením, s hromadnou propagací a prezentací jejich činnosti veřejnosti široké i odborné. Členové Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy jsou vidět i slyšet více, než kdyby vystupovali jen sami za sebe, protože se mohou opřít o silnou a respektovanou organizaci.

 

Smlouva o úrazovém pojištění: poj-smlouva-uraz-2010.pdf (2,1 MB)