Požár způsobený vodou

19.09.2010 08:34

Malé množství práškového kovu se smíchá s malým množstvím jódu. Nedochází k reakci. Po přidání 1–2 kapek vody:

 

Al

reaguje prudce

Mn

reaguje prudce

Zn

reaguje prudce

Fe

reaguje (nesmí být zoxidován)

Ni

nereaguje

Ag

nereaguje

 

Náchylnost k reakci odpovídá redukčním schopnostem kovu. Zinek, mangan a hliník jsou dobrá redukční činidla. Jód je za vyšších teplot pro řadu prvků (Al, Zn, Fe, P..) oxidačním činidlem. Při pokojové teplotě pomůže k rozeběhnutí reakce pár kapek vody, které dají vznik iontům, čímž se sníží potřebná aktivační energie. Voda zde vlastně zastává funkci katalyzátoru. Uvolněným teplem se reakční směs rychle ohřívá a dochází k sublimaci jódu (fialové páry). Reakcí vzniká jodid daného kovu.

                                                                                                                              

Chemické reakce:              Redukčně-oxidační reakce, Reakce jednosměrné, Slučovací reakce

Kinetika:                              Aktivační energie, Katalyzátor

Termodynamika:                Exotermní reakce

Elektrochemie:                   Standardní elektrochemické potenciály