Pohyb ve městě a na silnici

31.12.2011 14:43

 

Při pohybu ve městě platí samozřejmě běžné zásady bezpečnosti, ale existují i jisté zvláštnosti: bozpinfo.cz

 

Při chůzi po silnici jsou děti vždy vystaveny zvýšenému nebezpečí. Tuto problematiku řeší pravidla silničního provozu - zákon 361/2000 Sb. (v platném znění). Podrobnosti: bozpinfo.cz