Platby - Dětský klub Poškoláček

21.05.2012 18:43

 

RC MACEK o.s. přijímá platby za Dětský klub Poškoláček na

číslo účtu: 6566092001/5500

 

Poplatek za Klub platí rodiče převodem na výše uvedený účet nebo trvalým příkazem, a to do 10. dne  placeného měsíce.

 

Variabilní symbol – evidenční číslo dítěte (viz. níže uvedený seznam).