Našli jste raněné zvíře ve volné přírodě?

02.09.2012 07:03

 

Pomoc najdete v Národní síti záchranných stanic  https://www.zvirevnouzi.cz/

 

Pokud si opravdu nevíte rady, volejte centrální dispečink záchranných stanic tel.: 774 155 155.

 

Záchranné stanice

Záchranou volně žijících zvířat se zabývají stanice pro handicapované živočichy, které jsou začleněny do Národní sítě záchranných stanic, koordinované Českým svazem ochránců přírody. Stanice pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde víc jak deset tisíc potřebných živočichů.

Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu či postřelená. Asi 55 % se každoročně podaří vrátit zpět do přírody.

Kompletní aktuální přehled záchranných stanic naleznete na: https://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/

 

Zvířecí poradna

Při nálezu zraněného zvířete nebo opuštěného mláděte vždy co nejdříve kontaktujte nejbližší záchrannou stanici. Jde o akutní případy, kdy je vhodné IHNED telefonicky konzultovat další postup. Vaše otálení může mít pro nalezené zvíře fatální následky. Takové zvíře patří do rukou odborníků.

Zvířecí poradnu můžete kontaktovat zde: https://www.zvirevnouzi.cz/zvireci-poradna/